PGP uaktualnia narzędzia szyfrowania

Firma uaktualniła trzy swoje produkty, wprowadzając do nich bardziej elastyczne możliwości tworzenia reguł bezpieczeństwa.

Uaktualniony serwer NetShare zawiera teraz mechanizm pozwalający na wyznaczanie aplikacji, które powinny być szyfrowane. Do tej pory szyfrowanie można było przypisać specyficznym folderom, a nowa opcja pozwala użytkownikom na włączenie szyfrowania w dowolnym czasie, kiedy używana jest specyficzna aplikacja. Administrator może ograniczyć ten mechanizm, wyznaczając grupy użytkowników, których dotyczy polityka szyfrowania aplikacji.

Nowym mechanizmem w oprogramowaniu PGP Desktop E-Mail jest możliwość ustawiania polityk szyfrowania poczty elektronicznej, które są stosowane, gdy nie jest osiągalny PGP Universal Policy Server. Administrator może skonfigurować oprogramowanie klienckie PGP do blokowania wychodzącej poczty elektronicznej wysyłanej w jawnym tekście lub stosowania zestawu lokalnych polityk bezpieczeństwa ustawionych na maszynie użytkownika. Bez tego mechanizmu, jeżeli serwer jest niedostępny, użytkownik nie może wysyłać poczty elektronicznej.

Uaktualniony PGP Whole Disk Encryption pozwoli administratorom na zablokowanie użytkownika po określonej liczbie niepoprawnych prób logowania. Jedynym sposobem odblokowania takich maszyn jest użycie specjalnego jednorazowego tokena odtwarzania dla danej maszyny lub klucza administratora.

Ponadto pełne szyfrowanie dysku może być teraz stosowane do nośników przenośnych, takich jak pamięci USB, co pozwoli użytkownikom na przenoszenie zaszyfrowanych danych miedzy komputerami, na których pracuje klient szyfrowania dysków PGP.

Nowa wersja Whole Disk Encryption obsługuje także szyfrowanie dysków ładujących dla maszyn Mac OS X. Do tej pory obsługa maszyn Mac ograniczała się do szyfrowania plików i poczty elektronicznej, ale nie zawierała możliwości szyfrowania dysków ładujących.

Cena PGP Whole Disk Encryption zaczyna się od 119 USD za stanowisko dla Windows lub Mac; PGP Universal Server 2.9 kosztuje od 169 USD za stanowisko a PGP NetShare 9.9 od 149 USD za stanowisko.


Zobacz również