PHP Designer 2005 3.0.6

Edytor automatyzujący wprowadzanie kodu i ściśle współpracujący z interpreterem PHP przyspiesza tworzenie aplikacji internetowych.

Edytor automatyzujący wprowadzanie kodu i ściśle współpracujący z interpreterem PHP przyspiesza tworzenie aplikacji internetowych.

PHP Designer 2005 3.0.6

Program PHP Designer 2005 nie ma wprawdzie własnego kompilatora, ale ze względu na bogactwo narzędzi bardzo przydatnych w trakcie tworzenia aplikacji oraz integrację zarówno z interpreterem PHP, jak i przeglądarką HTML stanowiącą warstwę prezentacji aplikacji internetowych, spokojnie można nazwać go zintegrowanym środowiskiem programistycznym.

Edytor kodu przystosowany jest do języka PHP, ale potrafi elegancko wyróżniać składnię również innych języków, tj. C#, Visual Basic, Java, JavaScript, Perl, HTML, XHTML, CSS, a także kilku odmian języka SQL. Na narzędzia ułatwiające generowanie kodu składają się z jednej strony funkcje wstawiające słowa kluczowe i typowe instrukcje sterujące (znaczniki, deklaracje zmiennych, klas i funkcji, pętle, instrukcje warunkowe), a z drugiej inteligentne operacje wykonywane na kodzie źródłowym (konwersja tekstu na kod PHP za pomocą instrukcji print i echo, globalne wstawianie symetrycznych cudzysłowów i znaków sterujących oraz komentowanie bloków).

Bardzo uproszczone jest także generowanie zwykłego kodu HTML. PHP Designer zawiera okna dialogowe do wstawiania wszystkich ważniejszych obiektów ze szczególnym uwzględnieniem elementów formularzy. Wystarczy wypełnić interesujące pozycje lub wybrać parametry z listy, a program sam wstawi do kodu strony znaczniki z odpowiednimi wartościami atrybutów.

PHP Designer wyposażony został też w wiele narzędzi charakterystycznych dla środowisk IDE, takich jak przeglądarka klas, biblioteka rozszerzeń i funkcji, znaczników i znaków specjalnych HTML oraz stylów CSS i poleceń SQL, menedżer projektów, klient FTP, biblioteka szablonów plików i szablonów kodu a także możliwość integracji dokumentacji PHP.

Informacje MPSOFTWARE

http://www.mpsoftware.dk

Cena bezpłatny (freeware, donationware)