PHP4Delphi 6.0

Najlepsze z obydwu światów. Za sprawą PHP4Delphi środowisko Delphi 5, 6, 7 oraz PHP 4.x/5.x mogą się wzajemnie uzupełniać.

Najlepsze z obydwu światów. Za sprawą PHP4Delphi środowisko Delphi 5, 6, 7 oraz PHP 4.x/5.x mogą się wzajemnie uzupełniać.

Biblioteka PHP4Delphi daje programistom możliwość uruchamiania skryptów PHP wewnątrz aplikacji napisanych w Delphi oraz tworzenia bibliotek DLL z funkcjami, które można później wykorzystywać w skryptach PHP. PHP4Delphi wymaga zainstalowanego interpretera PHP, ale nie potrzebuje serwera WWW, a wykonywane skrypty może pobierać z plików lub z łańcucha znaków w pamięci.

PHP4Delphi 6.0

Wykonanie kodu wymaga wywołania tylko jednej funkcji. Do skryptu można przekazać zmienne i stałe, a najważniejsze ustawienia PHP, takie jak dyrektywa register_ globals czy safe_mode, dostępne są nawet z poziomu inspektora obiektów.

Funkcje wykonujące kod zwracają tekst, który skrypt PHP generuje przy użyciu instrukcji echo, czyli tekst, który normalnie zostałby przekazany do przeglądarki, natomiast błędy i ostrzeżenia wyświetlane są w oknach dialogowych.

Po instalacji PHP4Delphi w oknie nowych projektów dodawany jest szablon do tworzenia bibliotek DLL, które następnie można ładować w skryptach PHP. Możliwe jest też tworzenie w Object Pascalu modułów PHP używających Zend API.

Połączenie obu niezwykle funkcjonalnych języków programowania daje programistom potężne narzędzie do tworzenia aplikacji korzystających z najnowszych technologii. Za pomocą PHP można np. bardzo łatwo uzyskać dostęp do wielu baz danych, używając nawet najprostszej wersji Delphi Personal. Natomiast pobrane i przeanalizowane przez PHP dane mogą być następnie przekazane do procedur i funkcji programu napisanego w Delphi i zaprezentowane z użyciem całego zestawu dostępnych komponentów.

PHP4Delphi to oryginalne rozwiązanie, ale przy tym dobrze wykonane i łatwe w użyciu. Z pewnością pozwoli wielu programistom Delphi znacznie urozmaicić swoje aplikacje.

Informacjehttp://members.chello.be/ws36637/php4delphi.html

Cena bezpłatny (open source)