PKB bez zmian

W pierwszym kwartale br. gospodarka strefy euro nie rozwijała się, wielkość Produktu Krajowego Brutto pozostała w Eurolandzie na tym samym poziomie co trzy miesiące wcześniej.

Jak podał Eurostat – europejskie biuro statystyczne, w strefie euro wartość PKB nie zmieniła się w I kw. br. w porównaniu z IV kw. ub. r., zaś w ujęciu rocznym wzrósł o 0,8%. Są to wyniki zgodne z wcześniejszymi przewidywaniami analityków.

W IV kw. 2002 r. PKB Eurolandu wzrósł o 0,1% kwartał do kwartału, w III kw. 2003 – o 0,3%, a w II kw. ub. r. o 0,4%. Pierwszy kwartał 2003 roku był najgorszym pod względem gospodarczym kwartałem od końca 2001 roku.

W piętnastu państwach UE PKB wzrósł w I kw. br. o 0,1% w porównaniu z poprzednimi trzema miesiącami, a rok do roku wzrósł o 1%.

Komisja Europejska szacuje wzrost PKB w II i III kw. br. na zaledwie 0 do 0,4% , m.in. z powodu nikłego popytu wewnętrznego i zewnętrznego. W I kw. br. eksport strefy euro spadł o 0,6% w porównaniu z poprzednim kwartałem i wzrósł o 3,3% rok do roku. Import wzrósł o 0,6% kwartał do kwartału i o 5,1% w skali rocznej.

Już po podaniu tego komunikatu przez Eurostat, Europejski Bank Centralny obniżył stopy procentowe strefy euro o 50 punktów bazowych. Główna stopa procentowa w Eurolandzie po tej obniżce wynosi 2%.