PKB jeszcze lepszy

Analitycy banku inwestycyjnego JP Morgan skorygowali w górę prognozę tempa wzrostu gospodarczego dla Polski na 2004 rok – z 5,1% do 5,5%.

Średnioroczna prognoza wzrostu PKB dla Polski według JP Morgan to 5,5%, a nie 5,1%, ponieważ w I kw. br. nasza gospodarka rosła w tempie szybszym od oczekiwanego. Analitycy JP Morgan porównują obecne tempo do wzrostu z połowy lat 1990.

Główną przyczyną ostatniego wzrostu PKB są bardzo dobre wyniki eksportu. Zdaniem analityków JP Morgan, wzrost gospodarczy w naszym kraju ma stabilne podstawy, choć w I kw. br. był stymulowany głównie przez masowe wykupywanie towarów z obawy przed wzrostem cen po wstąpieniu do Unii Europejskiej.


Zobacz również