PKB może wzrosnąć

GUS podał, że w II kw. 2002 r. wzrost PKB może być wyższy niż 0,5%, zanotowane w I kw.

Tadeusz Toczyński, prezes GUS, stwierdził, że "mniejszy spadek wartości dodanej w przemyśle przełoży się na większy wzrost PKB w drugim kwartale". W 2001 roku wzrost Produktu Krajowego Brutto wyniósł 1%.

Według Głównego Urzędu Statystycznego, najbardziej negatywne zjawiska gospodarcze w Polsce, to wzrost bezrobocia, rosnące koszty obsługi długu publicznego, słaby popyt inwestycyjny i niewielka dynamika oszczędności.