PKB wzrósł poniżej oczekiwań

Jak podał Główny Urząd Statystyczny, w pierwszym kwartale br. polska gospodarka rosła w tempie 2,1% rok do roku.

Analitycy spodziewali się szybszego wzrostu, nawet 3-procentowego. W IV kw. 2004 roku produkt krajowy brutto wzrósł o 4%.

Nominalnie w I kw. br. PKB wyniósł 218.504,8 mln zł, a w poprzednim kwartale 245.682,8 mln zł.

Wartość dodana brutto w I kw. br. w gospodarce narodowej wzrosła o 2,2%, w przemyśle o 0,9% (w skali rocznej), w budownictwie o 5,3%, w sektorze usług rynkowych o 2,5%. Spożycie w I kw. wzrosło o 1,8%.


Zobacz również