PKB za I kwartał wzrósł rok do roku

Według danych GUS, w I kwartale br. PKB realnie wzrósł w porównaniu z analogicznym okresem 2002 roku o 2,2%.

Wartość PKB wyrażona w cenach bieżących wyniosła w I kwartale br. 184 520,5 mln zł, wobec 178 556,4 mln zł rok wcześniej. Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w I kwartale 2003 r., wzrosła w porównaniu z I kwartałem ub. roku o 2%. Wartość dodana brutto w przemyśle wzrosła w omawianym okresie o 4,1 %, w budownictwie obniżyła się o 19,5 %, w sektorze usług rynkowych wzrosła o 3,3 %.

Popyt krajowy w I kwartale 2003 r., w porównaniu z I kwartałem ub. roku wzrósł o 2,3 %. Spożycie ogółem w omawianym okresie wzrosło o 1%, w tym spożycie indywidualne o 1,4 %.

W I kwartale 2003 r., w porównaniu z pierwszymi trzema miesiącami 2002 roku o 3,6 % obniżyły się nakłady brutto na środki trwałe.