PMI w maju niżej

W maju wskaźnik aktywności ekonomicznej w sektorze produkcyjnym Stanów Zjednoczonych obniżył się do poziomu 51,4%, od 24 miesięcy pozostaje jednak powyżej granicy wyznaczającej generalny wzrost sektora.

Comiesięczne notowanie wskaźnika aktywności ekonomicznej PMI w sektorze wytwórczym, przygotowywanego w Instytucie Zarządzania Podażą (ISM), przyniosło szóste z kolei obniżenie wartości wskaźnika. Indeks PMI obniżył się w maju br. do 51,4% , z 53,3% w kwietniu. Spadek notowania był większy, niż zakładali analitycy. Według prognoz zebranych przez MarketWatch, wartość wskaźnika w maju miała obniżyć się jedynie do 52,1%. Pomimo to, poziom indeksu utrzymuje się nadal (24 miesiąc z kolei) powyżej 50%, granicy wyznaczającej generalnie wzrost lub kurczenie się sektora wytwórczego w Stanach Zjednoczonych (notowanie powyżej 42,7% oznacza ponadto, że rośnie cała amerykańska gospodarka).

PMI to wskaźnik budowany z notowań poziomu nowych zamówień (30% wartości wskaźnika), produkcji (25%), zatrudnienia (20%), dostaw (15%) i zapasów (10%). Opiera się na opinii u przedstawicieli ponad 400 przedsiębiorstw sektora wytwórczego.

ISM podał, że wartość wskaźnika nowych zamówień obniżyła się w maju do poziomu 51,7% (z 53,7% w kwietniu). Notowanie pozostaje na poziomie 50% od ponad 25 miesięcy. Bardzo ważne są także inne notowania: wskaźnik sytuacji na rynku pracy obniżył się z 52,3% do 48,8%, , a więc poniżej poziomu zakładającego wzrost. To pierwsze notowanie poniżej granicy wzrostu od 18 miesięcy. Wyraźnie obniżyło się notowanie indeksu cen, do 58% z 71% w kwietniu, ostatnia tak duża zmiana cen miała miejsce w, bagatela, lipcu i sierpniu 1975 roku. Producenci płacą wyższe ceny 39 miesiąc z kolei.


Zobacz również