Padła bariera językowa

Chińczycy, Koreańczycy i Japończycy od dziś mają możliwość rejestracji domen w językach narodowych.

Od piątku możliwe jest rejestrowanie nazw domen z rozszerzeniami .com, .net i .org w językach: chińskim, koreańskim i japońskim. Dotychczas wszelkie nazwy domen musiały być zapisywane alfabetem łacińskim. Wielkie firmy od dawna rejestrowały już nazwy zapisywane alfabetami innymi niż łaciński, nawet pomimo tego, iż z adresów tych (domeny) nie można było dotychczas korzystać. Chodzi oczywiście o ochronę przed zjawiskiem zwanym cybersquattingiem, czyli procederem kradzieży (nielegalnego rejestrowania) domen przez firmy i osoby nie posiadające do nich prawa.

Na wprowadzonej zmianie skorzystają również firmy zajmujące się rejestracją domen. Dziennie na całym świecie rejestrowane jest bowiem ok. 50 000 nowych domen. Po wprowadzeniu możliwości zapisu nazwy domeny w alfabetach innych niż łaciński, analitycy spodziewają się, że liczba ta znacznie wzrośnie. Przeciętna opłata za rejestrację wynosi ok. 50 USD, jest więc o co walczyć - tym bardziej że - według analiz - około jednej czwartej użytkowników sieci korzysta wyłącznie z alfabetu chińskiego.


Zobacz również