PagePlus 9

Serif od wielu lat jest w czołówce kategorii ``małych`` programów do desktop publishing.

Serif od wielu lat jest w czołówce kategorii ''małych'' programów do desktop publishing.

Wydaje się, że PagePlus 9 wystepuje już dzisiaj wyraźnie w roli faworyta. Do profesjonalizmu najbardziej zbliża go zapewne separacja kolorów przy drukowaniu. W dobie rozwijających się szybko wydawnictw elektronicznych, szczególnie o informacyjnym i reklamowym charakterze, wartościowym dodatkiem jest możliwość eksportowania efektów pracy do postaci PDF, przy czym możliwy jest wybór poziomu formatu, włączanie odsyłaczy i zakładek, zagnieżdżanie czcionek, regulacja rozdzielczości grafiki i opatrywanie pliku hasłem. Właśnie jako narzędzie do tworzenia publikacji elektronicznych PagePlus może już konkurować z bardzo drogimi systemami DTP.

Polonica

PagePlus 9

Obsługa polskich liter jest poprawna, zarówno jeśli chodzi o ich wprowadzanie z klawiatury, jak import plików w popularnych formatach, np. TXT, RTF, Word czy Excel. Niestety, nieco gorzej to wygląda w przypadku tworzenia witryny internetowej, gdyż PagePlus nie dostrzega problemu strony kodowej dokumentów, co zmusza użytkownika do jej ręcznej konwersji. Brakuje także polskiego słownika ortograficznego.

Zestaw narzędzi edycyjnych jest rozbudowany i "składacz" znajdzie takie instrumenty, jak szablony, Master Page, palety z atrybutami i schematami, efektowne filtry, artystyczne teksty, ścieżki do tekstów, warstwy, manipulowanie obiektami w stosie, rozmaite formy oblewania, obiekty 3D, gotowe kształty - jednym słowem elementy, które decydują o estetyce publikacji.

Producent Serif

Informacjehttp://www.serif.com

Cena 135 USD