Paint Shop Pro 8.10 - malujemy na nowo

Ukazała się właśnie najnowsza edycja programu graficznego firmy Jasc Software - Paint Shop Pro 8.10. W nowej wersji usunięto szereg błędów zgłoszonych przez użytkowników oraz wprowadzono wiele nowych opcji, wpływających na zwiększenie wydajności.

Paint Shop Pro 8.10 - malujemy na nowo

Paint Shop Pro, to prosty w obsłudze edytor graficzny, o możliwościach porównywalnych z Adobe Photoshop (warstwy, konwersja wsadowa, operacje na palecie kolorów). A oto najważniejsze poprawki, zmiany wpływające na zwiększenie wydajności oraz nowe rozwiązania w Paint Shop Pro 8.10:

Wzrost wydajności:

- wzrost wydajności operacji UNDO pod systemem Windows 2000;

- zredukowana ilość używanej pamięci operacyjnej przy procesowaniu filtrów oraz efektów specjalnych;

- zredukowany czas potrzebny do zapisania danych Undo na dysku;

- poprawiona wydajność podczas pracy z narzędziami do tekstu;

- poprawiona wydajność podczas pracy z narzędziami "Flip" oraz "Mirror";

- poprawiona wydajność pracy przy wykorzystaniu narzędzia "One Step Photo Fix", szczególnie podczas obróbki dużych zdjęć;

- poprawiona wydajność pracy z wektorowymi obiektami oraz warstwami;

- poprawiona wydajność pracy z wykorzystaniem obrazków wielowarstwowych;

Nowości:

- nowy typ pliku "Animation Shop". Należy go używać do zapisu plików przeznaczonych do późniejszej obróbki w programie Animation Shop 3;

- dodane menu kontekstowe pod prawym klawiszem myszy podczas wprowadzania tekstu;

- wykorzystanie kombinacji klawiszy CTRL+TAB do przemieszczania się pomiędzy sekcjami opcji narzędziowych. CTRL+SHIFT+TAB przemieszcza nas do tyłu;

- możemy teraz zaznaczyć kilka obiektów zawierających tekst i edytować ich właściwości jednocześnie;

- dodatkowa opcja z wykorzystaniem klawisza SHIFT podczas zamykania dokumentu. Pozwala na zamknięcie dokumentu bez pojawiania się pytania o zapis;

- zwiększony limit powtórnego nakładania gradientu do 999 razy;

- zwiększony limit dostępnych kanałów Alpha do 99;

Poprawki:

- poprawka w stabilności przeglądarki oraz innych części programu odczytujących pliki z dysku;

- poprawka do błędu występującego podczas anulowania procesu importowania plików PostScript;

- poprawka do błędu pojawiającego się po wciśnięciu klawisza ENTER na palecie materiałów;

- poprawka do błędu pojawiającego się podczas aktywacji narzędzia do przechwytywania obrazu;

- poprawka do błędu występującego podczas usuwania warstwy zawierającej ścieżkę tekstową lub wektorową;

- poprawka do błędu pojawiającego się po uruchomieniu narzędzia do "krojenia" obrazków "image slicer";

- poprawka do błędu występującego podczas próby zmaksymalizowania okna programu jeszcze na etapie uruchamiania;

- poprawka do błędu nieprawidłowego odświeżania się małych obrazków oraz miniatur w przeglądarce;

Program w wersji trial 60-dniowej do pobrania z naszego FTP'a:http://www.pcworld.pl/ftp/pc/programy/2071/Paint_Shop_Pro_8_10.html

Więcej informacji: http://www.jasc.com