Pakiet Microsoft Expression Studio prawie kompletny

Pakiet Microsoftu dedykowany dla grafików, webmasterów i użytkowników mających ciągłą styczność z multimediami, będzie dostępny do nabycia na początku 2007 r. Niektóre aplikacje wchodzące w skład zestawu można jednak nabyć już teraz. Przypomnijmy, iż Microsoft Expression Studio złożony będzie z programów Web, Blend, Design i Media.

Expression Web i Media dostępne są już do nabycia na stronie producenta oraz do pobrania w wersji trial. Narzędzia Blend oraz Design obecnie można pobierać odpowiednio jako wydania beta i CTP.

Expression Web to aplikacja do tworzenia stron internetowych, poprzednio znana jako Expression Web Designer. Pozwala na tworzenie stron WWW z wykorzystaniem technologii XHTML, CSS, XML, XSLT i ASP.NET 2.0. Kosztuje 299 dolarów. Expression Blend - znany wcześniej jako Interactive Designer lub Sparkle - to z kolei program do tworzenia interfejsów aplikacji dla Windows. Wydanie pełnej wersji narzędzia zaplanowano na drugi kwartał 2007 r., a jego cenę ustalono na 499 USD.

Expression Design (dotychczasowa nazwa Graphic Designer lub Acrylic) służy do projektowania i tworzenia elementów graficznych. Jego pełna wersja nie będzie dostępna jako samodzielny program, a jedynie jako element pakietu Expression Studio. Expression Media to rozwiązanie oparte na przejętym przez koncern z Redmond w czerwcu 2006 r. produkcie iView Media Pro. Służy ono do zarządzania i organizacji zasobów cyfrowych mediów, ułatwiając ich wyszukiwanie, katalogowanie i archiwizację. Wyposażone zostało w kodek Expression Media Encoder, pozwalający na eksport materiałów multimedialnych, udostępnia też podstawowe funkcje edycyjne. Jako samodzielny produkt kosztuje 299 USD.

Microsoft Expression Studio złożone z pełnych wydań czterech wymienionych narzędzi ma kosztować 599 dolarów.

Więcej informacji: Microsoft Expression.


Zobacz również