Pakiety biurowe w konfrontacji

Kupując tak ważne narzędzie, jakim jest pakiet biurowy, nie warto podejmować pochopnych decyzji.


Kupując tak ważne narzędzie, jakim jest pakiet biurowy, nie warto podejmować pochopnych decyzji.

Porównując aplikacje firm Star Division i Lotus z konkurencyjnymi produktami Microsoftu i Corela, podpowiemy Ci, czym charakteryzuje się dobre oprogramowanie i jak wybrać pakiet na miarę własnych potrzeb.

Niekwestionowanym liderem na rynku oprogramowania biurowego jest Microsoft, mimo iż Office 97 kosztuje więcej od większości pozostałych pakietów. Na podstawie testu porównawczego dostępnych pakietów - Lotus SmartSuite 9.0 Millennium Edition (wersje testowe 11/98, 1-3/99), Corel WordPerfect Suite 8 (wersje testowe 12/97), Microsoft Office 97 i Microsoft Star Office 5.0 - sprawdziliśmy, czy wydajność i możliwości Office 97 uzasadniają jego rynkowe przodownictwo. O popularności pakietu w Polsce decyduje także fakt, że pakiet jest dostępny w polskiej wersji.

Metodologia testów

Oceniliśmy kolejno wszystkie składniki pakietów - edytor tekstowy, arkusz kalkulacyjny, grafikę prezentacyjną i PIM (program do zarządzania informacjami osobistymi) - oraz stopień zintegrowania. W przypadku pakietów dostępnych w kilku wersjach wybieraliśmy do testów wersję standardową.

Poszczególne aplikacje zostały ocenione pod względem kilku odpowiednio wyważonych kryteriów. Współczynniki wagowe ustaliliśmy na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród losowo wybranych czytelników. Szczegółowy opis kryteriów i współczynników wagowych zamieszczamy w ramce "Pakiety biurowe - Metodologia testów". Wyniki testów oraz szczegółowe oceny (łączne i według kryteriów) przedstawiamy w ramkach na końcu każdego porównania.

PAKIETY BIUROWE METODOLOGIA TESTÓW

Podstawę testów stanowiło porównanie poszczególnych aplikacji - edytora tekstowego, arkusza kalkulacyjnego, grafiki prezentacyjnej i zarządcy informacji osobistych - każdego z pakietów.

Kryteria testowe nawiązywały do najbardziej istotnych cechę aplikacji np. funkcjonalności i łatwości obsługi. W końcowej ocenie braliśmy pod uwagę współczynniki ustalone na podstawie ankiety, którą przeprowadziliśmy wśród Czytelników. Poniżej zamieszczamy spis kryteriów z podziałem na aplikacje oraz ich współczynniki.

EDYTOR TEKSTU

(Word, Star Office, Word Pro, WordPerfect)Najważniejszym kryterium według czytelników jest łatwość obsługi - stanowi ona 40% w łącznej ocenie aplikacji. Kategoria formatowanie stanowi 30% oceny. W ramach testowania możliwości konfiguracyjnych sprawdziliśmy m.in. wygodę, z jaką użytkownik dostosowuje menu edytora do własnych potrzeb (15%). Pozostałe 15% w ocenie łącznej dzielą między siebie kategorie integracja z Internetem (10%) i grupy robocze (5%).

ZARZĄDCA INFORMACJI OSOBISTYCH

(Outlook, Star Office, Lotus Organizer, CorelCENTRAL)Łatwość obsługi jest decydująca w kategorii PIM (35%). Kryteria kalendarz, zarządca adresów i obsługa poczty e-mail otrzymały po 20% głosów. Niektóre z testowanych programów oferują funkcje grup roboczych - te mają 5-% udział w ocenie łącznej.

INTEGRACJA

Na podstawie całego pakietu oceniliśmy z jednej strony jednolitość interfejsu użytkownika, z drugiej - wymianę danych w obrębie pakietu. Każde z kryteriów ma przypisany współczynnik 45%. Pozostałe 10% przypada kategorii podręczniki i system pomocy.

ARKUSZ KALKULACYJNY

(Excel, Star Office, Lotus 1-2-3, Quattro Pro)Także w arkuszach kalkulacyjnych najważniejsza okazała się łatwość obsługi - 30% głosów. Drugie miejsce zajął zakres funkcji zajmując 25% oceny łącznej. Możliwości konfiguracyjne mają 20-% udział w ocenie, zaś funkcje baz danych - np. selekcja rekordów w tabeli - wpływają w 15% na wynik końcowy. Pozostałe 10% przyznajemy kategorii grafika.

GRAFIKA PREZENTACYJNA

(PowerPoint, Star Office, Freelance Graphics, Corel Presentations)W klasie programów do tworzenia prezentacji największy udział w ocenie łącznej przypadł - po raz kolejny - kategorii łatwość obsługi (45%). Oceniliśmy m.in. w jakim stopniu aplikacje pomagają użytkownikom w kreowaniu nowych prezentacji. Kryterium opcje prezentacji czytelnicy wycenili na 30%. Tutaj sprawdzaliśmy, jaką elastycznością wykazują się programy podczas prezentacji oraz czy pozwalają tworzyć prezentacje przenośne na dyskietkach (pliki instalacyjne lub wykonywalne). W kategorii publikowanie prezentacji przetestowaliśmy możliwości eksportowania do formatów internetowych (25% oceny łącznej).

Łatwość obsługi ciągle w cenie

Jak wykazała nasza ankieta, większość producentów rozmija się w kolejnych wersjach pakietów z życzeniami użytkownika. Najbardziej pożądana okazała się nie funkcjonalność, lecz łatwość użytkowania aplikacji, w kolejności także niezawodność. Pod tym względem niezadowolenie wyraziła część użytkowników Office'a - przede wszystkim ze względu na zawieszanie się aplikacji.

Co najważniejsze?

Oprócz najistotniejszych cech oprogramowania biurowego, interesowało nas, który ze składników jest najczęściej używanym narzędziem pakietu. Jak się okazało, pierwsze miejsce zajęły - i to z dużą przewagą - edytory tekstowe: 40 procent ankietowanych określiło je jako podstawową aplikację. Na drugim miejscu uplasowały się arkusze kalkulacyjne - 25 procent głosów. Pozycję trzecią dzielą między sobą programy do zarządzania informacjami osobistymi (popularne PIM-y) i bazy danych - obie kategorie są preferowane przez 15 procent ankietowanych. Ostatnie miejsce należy do grafiki prezentacyjnej, która otrzymała 5 procent głosów.