Pakowanie na medal

Spośród wielu obecnie dostępnych aplikacji przeznaczonych do kompresji danych naszą uwagę zwrócił StuffIt Deluxe 9.0, pretendujący do miana ponadprzeciętnego "pakera".


Spośród wielu obecnie dostępnych aplikacji przeznaczonych do kompresji danych naszą uwagę zwrócił StuffIt Deluxe 9.0, pretendujący do miana ponadprzeciętnego "pakera".

Trudno sobie dziś wyobrazić używanie komputera bez odpowiedniego narzędzia do kompresji danych. Możesz szybciej i wygodniej przesyłać pliki przez sieć, zaś archiwa, które gromadzisz na twardym dysku, zajmują mniej miejsca. StuffIt Deluxe 9.0 firmy Allume Systems jest przykładem kompleksowego potraktowania tematu kompresji. Obsługuje kilkanaście najpopularniejszych formatów archiwów (między innymi ZIP, RAR, TAR, GZIP, ARJ oraz autorskie SIT i SITX). Jak podkreśla producent, w StuffIt Deluxe 9.0 zastosowano wydajniejszą technologię kompresji zdjęć JPEG, która umożliwia redukcję objętości archiwum nawet o 30 procent bez utraty jakości pliku (dotyczy to archiwów w formacie SITX).

Upchnąć, ile się da

Pakowanie na medal

Strona główna StuffIt Deluxe 9.0. Wygodny dostęp do kreatorów i dodatkowych funkcji programu.

O ile z każdej funkcji StuffIt Deluxe 9.0 możesz korzystać niezależnie, warto uruchomić cały pakiet ze specjalną stroną startową, z której wybierasz poszczególne moduły. Z jej poziomu masz dostęp do czterech wygodnych kreatorów i czterech dodatkowych narzędzi, a także systemu pomocy oraz przewodników. Polecenie New Archive pozwala tworzyć nowe archiwa w formacie ZIP, SIT i SITX z wybranych plików i folderów. Co ciekawe, możesz skorzystać ze specjalnego filtru (Add Filter), który według podanych uprzednio kryteriów przeszuka zawartość dysku i doda do archiwum określone zasoby. Na kolejnym etapie ustawiasz format archiwum, jego miejsce docelowe, segmentację i szyfrowanie (jeśli zdecydujesz się na SITX, masz do wyboru cztery algorytmy szyfrowania). Gdy trzeba poddać kompresji określone dane i natychmiast wysłać je pocztą elektroniczną, skorzystaj z polecenia Compress & Email. Wygodny kreator poprowadzi cię przez proces konfigurowania ustawień wiadomości pocztowej z załącznikiem w postaci archiwum. Polecenie Compress & FTP pozwoli natomiast przesłać spakowany plik na serwer FTP. We wszystkich wypadkach tworzenie archiwum przebiega podobnie i możesz korzystać z filtrowania. Wygodny dostęp do skompresowanych danych zapewnia ostatni kreator - Open Archive. Dzięki niemu odczytasz pliki w formacie ZIP, SIT, SITX oraz TAR.

Nie tylko archiwum

Pakowanie na medal

Strefa zrzutu w StuffIt Deluxe 9.0. Myszą przeciągamy pliki do spakowania lub odczytania na określone pola.

Pakiet dodatkowych opcji w StuffIt Deluxe 9.0 czyni go programem wyjątkowo atrakcyjnym dla bardziej wymagających użytkowników. Przykładem może być wbudowany terminarz, który pozwala na zaplanowanie okresowych, automatycznych kompresji danych (polecenie Scheduler ma opcje tworzenia nowego archiwum, kompresji i wysyłania wiadomości pocztowej z załącznikiem oraz przesyłania danych na serwer FTP). Ciekawie prezentuje się moduł StuffIt Express Personal Edition, służący do tworzenia małych aplikacji automatyzujących kompresowanie i przesyłanie danych. Do jego obsługi nie jest wymagana umiejętność programowania. Narzędzie uruchomisz poleceniem Express P.E. Kolejną wartą uwagi funkcją w StuffIt Deluxe 9.0 jest indeksowanie zawartości różnych nośników danych (między innymi płyt CD i DVD). Polecenie Disk Index pozwoli na utworzenie indeksu zawierającego spis danych na nośniku wraz z możliwością przeszukiwania jego zawartości. Po utworzeniu indeksu możesz go przeszukiwać nawet wtedy, gdy krążek z danymi nie znajduje się w napędzie. W środowiskach, w których nie ma dostępu do narzędzi odczytujących skompresowane dane, przyda się na pewno opcja konwertowania archiwum na plik wykonywalny. Jego odczytanie (dekompresja danych) nie wymaga dodatkowego oprogramowania. Tego typu archiwum utworzysz poleceniem Sea Builder (skrót SEA od ang. Self-Extracting Archive). Dodatkowo możesz w nim ustawić pojawianie się komunikatu o określonej treści przed dekompresją, wysyłanie wiadomości pocztowej przed lub po dekompresji, a także zaplanować określone działanie po odczytaniu zawartości pliku.

Przeciąganie

Aby maksymalnie uprościć korzystanie z programu, oddano do dyspozycji tzw. strefy zrzutu (ang. Drop Areas). Po wybraniu opcji Drop Areas z górnego menu strony głównej ekran zostaje podzielony na cztery pola. Pierwsze z nich, oznaczone czerwoną ikoną (Drag and Drop here to Zip), służy do tworzenia archiwów w formacie ZIP. Pole z zieloną ikoną (Drag and Drop here to Stuff) odpowiada za kompresję danych do formatu SITX. Pole z żółtą teczką (Drag and Drop here to Browse) odpowiada za podgląd spakowanego pliku, a ostatnie pole, z fioletową ikoną (Drag and Drop here to Expand) - za dekompresję danych.

Informacje Allume Systems,http://www.allume.com Cena 39,99 USD