Palmtopy w sieci

Palm Computing oferuje urządzenia dokujące i oprogramowanie serwerowe, umożliwiające łatwą współpracę palmtopów z siecią.

System Ethernet HotSync firmy Palm Computing obejmuje oprogramowanie serwerowe i , ułatwiające synchronizację danych umieszczonych w pamięci palmtopa z zasobami Internetu. Urządzenie dokujące Ethernet będzie instalowane w miejscach publicznych, np. w salonach sprzedaży i na korytarzach biur i instytucji, co umożliwi pracownikom działającym w terenie aktualizację danych z przenośnych komputerów. Technologia Ethernet oferuje prędkość transferu rzędu 10 Mb/s i umożliwia synchronizację plików z komputerem stacjonarnym pracownika albo z serwerem HotSync.

Palm HotSync Server pozwala pracownikom zalogować się bezpośrednio do firmowej bazy danych i skrzynki pocztowej z pominięciem komputerów biurowych. Aplikacja rozwiązuje dwa poważne problemy, z którymi muszą zmierzyć się firmy korzystające z palmtopów: jak zapewnić komunikację z wielkimi bazami danych i jak zarządzać siecią palmtopów, których właściciele pracują w terenie. Serwer może synchronizować pracę 2000 palmtopów pracujących w systemie Palm-OS i Windows CE. Palm HotSync Server jest zgodny z bazami IBM, Oracle i SAP.

Więcej informacji: www.palmsource.com/