Pamiątka z celulozy?

Z badań przeprowadzonych przez The Survey Shop wynika, że idea biura bez papieru to odległa przyszłość.

Niemal cztery piąte (79%) europejskich menedżerów wyższego szczebla uważa, że nie uda się zrealizować wizji "biura bez papieru" w ciągu najbliższych dziesięciu lat. Największymi pesymistami w tej kwestii są Francuzi (93%), optymistami - Hiszpanie (43%). Aż 81% mężczyzn i 73% kobiet twierdzi, że papier stale będzie bardzo ważnym nośnikiem informacji.

Trzy czwarte wszystkich respondentów chciałaby zachowywać zarówno papierowe, jak i cyfrowe kopie ważnych dokumentów. Aż 60% badanych nadal woli czytać dokumenty w postaci papierowej niż cyfrowej i uważa, że łatwiej sprawdzać dokumenty, używając ich papierowej kopii niż na ekranie monitora. Jedna trzecia ankietowanych dyrektorów preferuje drukowanie poczty elektronicznej i stron internetowych przed ich czytaniem.

"W ostatnich latach pojawiło się wiele spekulacji na temat biura bez papieru, szczególnie w kontekście wzrostu znaczenia Internetu i technologii cyfrowych. Jednak, jak wynika z badań i naszego doświadczenia, użycie papieru rośnie w takim samym stopniu, jak wykorzystanie technologii cyfrowych" - powiedział Pierre Danone, prezes Xerox Europe.

Powyższe dane są wynikiem badań przeprowadzonych w styczniu i lutym br. na zlecenie firmy Xerox przez The Survey Shop, niezależną firmę badawczą. Badaniami objęto 497 europejskich menedżerów wysokiego szczebla. Z raportu wynika również, że w ciągu kolejnych trzech lat najważniejszymi formami dokumentów w europejskim biznesie staną się: poczta elektroniczna, strony internetowe, konsumenckie bazy danych oraz pliki elektroniczne. W tym samym czasie na znaczeniu stracą faksy, gazety i czasopisma.