Panda Titanium Antivirus 2005

Panda Software Polska udostępniła najnowszą wersję Panda Titanium Antivirus, wzbogaconą o zaporę ogniową i dodatkową ochronę przed programami szpiegującymi oraz dialerami. Wersja dostępna jest w języku polskim.

Panda Titanium Antivirus 2005 jest programem zabezpieczającym przed atakami wirusów, wykorzystującym technologię TruPrevent do wykrywania i blokowania zagrożeń, które nie są rozpoznawane przez tradycyjne programy antywirusowe. Automatycznie naprawia również szkody wyrządzone przez wirusy w systemie operacyjnym.

Panda Titanium 2005 została poszerzona o zabezpieczenia przed programami szpiegującymi i dialerami. Zawiera również wbudowaną zaporę ogniową, wykonującą analizy pakietów sieciowych w celu wykrywania zagrożenia u samego źródła.

Program zapewnia także ochronę przed lukami w zainstalowanym oprogramowaniu. Są one bardzo często wykorzystywane do rozprzestrzeniania złośliwych kodów. Panda wykrywa ten typ zagrożenia i pomaga uniknąć konsekwencji nieaktualizowania oprogramowania.

W ramach licencji oferowany jest roczny pakiet usług: pomoc techniczna przez pocztę elektroniczną i Internet, usługa SOS Virus 24h (szczepionka na nowego wirusa w czasie do 24 godzin od dostarczenia podejrzanego pliku do laboratorium firmy), oraz codzienne, bezpłatne aktualizacje baz wirusów.


Zobacz również