Panel Dyskusyjny CEO

$Strategia budowania wartości firmy dla akcjonariuszy. Jak zostać spółką atrakcyjną dla inwestorów?$ to temat Panelu Dyskusyjnego CEO, na który zaprasza redakcja CEO Magazynu Top Menedżerów. Spotkanie odbędzie się 13 listopada 2007 roku, w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Patronami merytorycznymi przedsięwzięcia są Szkoła Główna Handlowa i GPW.

Uczestnicy Panelu dyskutować będą o tym jak w praktyce wykorzystać całkowitą stopę zwrotu dla akcjonariuszy jako miernik oceny rezultatów spółki kapitałowej, czyli TSR (Total Shareholder Return). Zwieńczeniem spotkania będzie ogłoszenie wyników oraz uhonorowanie zwycięzców Rankingu TOP TSR - rankingu najlepszych spółek na WGPW pod względem całkowitej stopy zwrotu w latach 2002-2006.

Program Panelu obejmuje następujące prelekcje:

Dr Andrzej Szablewski, Adiunkt w Katedrze Small Businessu SGH w Warszawie

- Stopa zwrotu na globalnym rynku kapitałowym

- Stopy zwrotu na WGPW

- Wykorzystanie gotówki a modele wzrostu przedsiębiorstwa

- Polityka rosnących dywidend a wycena spółek przez rynek kapitałowy

Dr Mieczysław Grudziński, Wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego oraz MBA University of Illinois

- Zwrot z inwestycji giełdowych w długim horyzoncie czasu - benchmarki

- Ryzyko inwestycji - pomiar empiryczny

- Czy zwrot z inwestycji rekompensuje ryzyko na polskim rynku kapitałowym

Prof. Krzysztof Opolski, Kierownik Katedry Strategii i Polityki Gospodarczej Uniwersytetu Warszawskiego

- Co warto eksponować

- Pomiar wyników strategii

- Komunikacja z rynkiem

Więcej informacji na temat Panelu Dyskusyjnego "Strategia budowania wartości firmy dla akcjonariuszy. Jak zostać spółką atrakcyjną dla inwestorów?" znajdą Państwo na stronie.