Panorama

Chcemy pokazać w Internecie wnętrze mieszkania z każdej strony... nic prostszego.

Chcemy pokazać w Internecie wnętrze mieszkania z każdej strony... nic prostszego.

1 Program Flash dzięki językowi ActionScript umożliwia przedstawienie w atrakcyjny sposób panoramicznych fotografii. W małym oknie naszej witryny internetowej zobaczymy tylko fragment panoramy, lecz za pomocą myszki możemy przesuwać obiekt do przodu lub do tyłu, w górę lub w dół.

Skrypty, które zastosujemy w przykładzie, powielają przesuwający się obiekt tak, że tworzy jedną całą panoramę wnętrza.

Panorama

2 Jak zwykle na początku definiujemy parametry sceny, wybierając polecenie Modifly/Document Properties.

Zmieniamy ilość klatek wyświetlanych na sekundę na 120fps. Taka duża ilość klatek potrzebna jest do płynnego przesuwania się obrazka. Wielkość okna określoną w pikselach (w tym przypadku) ustawiamy na 470 x 360. Tło będzie miało kolor brązowy.

Zaczynamy od wybrania polecenia Insert/New Symbol. Po pojawieniu się okna dialogowego Symbol Properties wybieramy zachowanie Movie Clip i wpisujemy nazwę "image".

Panorama

3 Następnie na obszarze roboczym symbolu "image" poleceniem File/Import importujemy wcześniej przygotowany obrazek i umieszczamy go tak, żeby jego górny lewy róg był w centrum pola.

Teraz ponownie wybieramy polecenie Insert/New Symbol, zaznaczamy zachowanie Movie Clip i wpisujemy nazwę "dragControl".

Symbol "dragControl" ma dwa skrypty w dwóch ujęciach kluczowych, które znajdują się na listwie czasowej. Ujęcia kluczowe wprowadzamy wybierając polecenie Insert/Keyframe lub przyciskając klawisz F6.

Panorama
Panorama