Papierowe potyczki


Nasze testy, ich testy

Aby zrozumieć wyniki testu, trzeba zrozumieć procedurę testową. Drukarkę można przetestować na więcej sposobów, niż się wydaje. Wiele procedur testowych nie odzwierciedla zadań wykonywanych w codziennej pracy.

Metodologia wykorzystywana przez PC World Test Center naśladuje zadania wykonywane w standardowej pracy. W testach drukujemy 11 dokumentów różnej długości, niektóre zawierają tekst i zdjęcia, inne - tylko tekst, a jeszcze inne - tylko zdjęcia. Drukujemy te dokumenty z programów: Excel, Word, Adobe Photoshop i CorelDraw. Dokument Worda drukujemy zarówno w trybie Draft, jak i Normal. Pozostałe drukujemy tylko w trybie Normal. Wszystkie dokumenty drukujemy dwa razy, wykorzystując komputer Pentium II 450, po czym restartujemy komputer i powtarzamy procedurę drukowania. Czas mierzony jest od momentu wydania polecenia Drukuj do wysunięcia się papieru z drukarki. Producenci drukarek zaczynają pomiar dopiero w momencie uruchomienia mechanizmu wciągania papieru. Drukarki opóźniają pobieranie papieru, gdyż w tym czasie sterownik programowy dokonuje zamiany dokumentu na obraz w postaci rastrowej (zamienia obraz na matrycę punktów). Takie podejście zniekształca nieco pomiar. Jak twierdzi jeden z pracowników firmy Canon, istnieją jednak powody takiego postępowania. Szybszy procesor komputera dokonuje szybszej rasteryzacji. Na prędkość ma też wpływ sposób zarządzania buforem. Z inżynierskiego punktu widzenia, bardzo trudno powtórzyć wyniki na różnych komputerach. Stosowanie pomiaru od czasu włączenia silnika przesuwu pomiaru jest porównywalne na różnych komputerach.

Papierowe potyczki

Raport z testów drukarek - wielka czwórka 1998-2000

Jest to prawda, jednak zwykły użytkownik musi odczekać cały czas wydruku. Jak twierdzi jeden z pracowników firmy badawczej zajmującej się testami prędkości druku, podejście stosowane przez firmy jest do zaakceptowania, jednak firma powinna zaznaczyć, że prędkości uzyskiwane przez użytkowników będą nieco niższe. HP i Canon stosują inną procedurę, która nie odzwierciedla zachowania w codziennej pracy. Zamiast drukować z aplikacji takich jak Word, firmy dokonują wstępnej zamiany dokumentu na obraz w postaci rastrowej, zapisując go jako plik PRN. Następnie drukują plik za pomocą polecenia DOS, co znacznie przyśpiesza drukowanie. Procedura taka omija aplikacje, sterownik drukarki i system.

Tryb Draft

Rozdzielczość druku ma również poważny wpływ na prędkość druku niezależnie od tego, czy drukuje się z poziomu aplikacji, czy linii poleceń DOS. Canon, Epson i Lexmark podają zarejestrowane prędkości druku w trybie niskiej rozdzielczości - Draft, z czego być może nie zdawaliście sobie sprawy. Istnieje jeszcze jeden wyjątek - Epson podaje prędkość druku zdjęć w trybie Fine.

Konsument porównujący właściwości drukarek może zajrzeć na strony in-ternetowe producentów, by znaleźć dokładne informacje o sposobie testowania. Sprawdziliśmy specyfikacje testowanych przez nas drukarek na międzynarodowych stronach producentów. Zapoznaliśmy się z informacjami o czterech drukarkach: Canon BJC-6000, Epson Stylus Color 760, HP DeskJet 930C i Lexmark Z51 Color JetPrinter. Nigdzie nie znaleźliśmy słowa tryb Draft. Znaleźliśmy za to stwierdzenie "do 10 str./min". Epson w USA podaje, że wydruku dokonano w trybie Economy na tabliczkach, które towarzyszą produktom w sklepach. Jak pewnie doskonale wiecie, tryb Draft nadaje się do wydruków próbnych lub na własny użytek, jednak w przypadku dzielenia się dokumentami z innymi nie jest stosowany. Dlatego właśnie w testach zawsze stosujemy tryb Normal.

Papierowe potyczki

HP DeskJet 815 C

Hewlett-Packard w przeciwieństwie do trzech innych producentów drukarek publikuje wyniki testów w trybie Draft, Normal i najlepszej jakości. Jednak wyniki te podawane są tylko na stronie internetowej producenta i w dokładnej specyfikacji drukarki. Reklamy i napisy na pudełkach odnoszą się do wyników uzyskanych w trybie Draft.

Pułapka na kupującego

Niestety, producenci drukarek atramentowych znajdują się w trudnym położeniu. Nowe modele muszą być szybsze od starszych, gdyż inaczej się nie sprzedadzą. Prędkość drukarki jest jednym z najważniejszych kryteriów wyboru. Być może ludzie uwierzą w prędkość 12 str./min, co jednak z szybszymi modelami? Obecnie klient nie ma praktycznie możliwości odczytania prawdziwej prędkości drukarki. Podawane szybkości można jedynie stosować do porównań drukarek tej samej marki. Dobrym sposobem jest też opieranie się na wynikach z niezależnych źródeł, jak np. PC World.

Jeśli wystarczająco dużo klientów zgłosi ten problem, być może producenci zmienią podejście do podawania wyników testów. Być może zaowocuje to podawaniem warunków testowych. Kupując drukarkę atramentową, nie stosujcie kryterium prędkości jako jedynego i najważniejszego, gdyż wyniki mogą Was bardzo rozczarować.