Paragony będą przesyłane online do skarbówki. Kasy do poprawki lub wymiany...

Szykują się poważne zmiany dla przedsiębiorców dotyczące kas fiskalnych. Od 2018 roku będą one bowiem musiały przesyłać paragony online do skarbówki.

Sztandarowym programem rządu PiS jest "Rodzina 500+". Pieniądze pozwalające na jego finansowanie pochodzić mają m.in. z uszczelnienia systemu podatkowego. Zapoznając się z zapisami projektu w sprawie kryteriów i warunków technicznych jakim muszą odpowiadać kasy rejestrujące dowiadujemy się, że rząd zamierza ukrócić przekręty wprowadzając obowiązek natychmiastowego przesyłania paragonu online skarbówce.

Dla nas, zwykłych konsumentów nie ma to znaczenia, lecz przedsiębiorcy będą musieli ponieść dodatkowe koszty związane z wyposażeniem się w odpowiedni sprzęt (nowa kasa, lub specjalna przystawka z interfejsem zewnętrznym), który będzie podpięty do internetu (to też niekiedy może oznaczać dodatkowy koszt dla przedsiębiorcy). Eksperci przestrzegają też, że wymieniona we wspomnianym projekcie data 1 stycznia 2018 roku, od kiedy to nowe rozwiązania mają już działać, jest nierealna. Ich zdaniem bowiem producenci kas fiskalnych mogą nie nadążyć z ich dostawami.

Jeżeli chodzi o samo opisane rozwiązanie trzeba zauważyć, że jest ono skuteczne. Kraje które je już wprowadziły odnotowały bowiem zauważalny wzrost wpływów z VAT. Dla przykładu do budżetu Słowenii z tego tytułu wpłynęło dodatkowo 750 mln euro w okresie luty–kwiecień 2016 r. Ponadto należy wziąć tutaj pod uwagę następujące elementy:

- wyrównanie szans (uczciwie działające podmioty będą miały bardziej wyrównane szanse z tymi, które oszukiwały)

- będzie mniej kontroli losowych, ponieważ urzędnicy będą dysponowali systemem danych, który pozwoli na typowanie podejrzanych jednostek