Partytury dla muzyków

Tekstowy system składu partytur LilyPond jest już dostępny w nowej, oznaczonej numerem 2.6 wersji. Aplikacja służy do przygotowywania zapisu nutowego nagrań, obsługiwana jest z linii poleceń.

Program odczytuje pliki tekstowe we własnym formacie *.ly (można je przygotować w dowolnym edytorze tekstu albo uzyskać poprzez konwersję plików MIDI), następnie na ich podstawie tworzy pliki w formacie Postscript, w formacie edytora TeX lub inne, tworząc w ten sposób estetyczny i przejrzysty zapis nutowy. Dodatkowo pliki LilyPond są tworzone przez podobne programy, typu Denemo, czy NoteEdit. Dzięki zastosowaniu unikodu oraz formatowaniu tekstu partutury można zapisywać i drukować z wykorzystaniem dowolnej, ulubionej czcionki, a dzięki generowaniu plików w formacie SVG można je następnie edytować w dowolnej aplikacji graficznej, np. w również darmowym Inkscape. Program dostępny na platformy Windows, MacOS X, oraz dowolne wersje Linuksa (x86) rozprowadzany jest na licencji GNU GPL.

Więcej informacji

http://lilypond.org