Patent na FAT pomyłką?

Amerykański Urząd Patentowy zgodził się raz jeszcze rozpatrzyć sprawę przyznania koncernowi Microsoft patentu na system plików FAT (File Allocation Table). Domagała się tego fundacja Public Patent Foundation, której przedstawiciele utrzymują, że Microsoft nigdy nie powinien otrzymać wspomnianego patentu, ponieważ wniosek o opatentowanie tej samej technologii złożyła wcześniej inna firma.

Public Patent Foundation zabiegała o ponowne rozpatrzenie tej sprawy od kwietnia - "Prawdopodobne jest, że patent został przyznany Microsoftowi przyznany niesłusznie. Teraz koncern wykorzystuje go do monopolizowania rynku" - tłumaczy Daniel Ravicher, szef PPF.

Kontrowersje budzi przede wszystkim fakt, że patent, przyznany Microsoftowi w roku 1996, dotyczy systemu plików, który jest w powszechnym użyciu od lat 70-tych. Po zdobyciu patentu na FAT Microsoft rozpoczął pobieranie opłat licencyjnych od producentów urządzeń wykorzystujących ten system - m.in. kart pamięci flash i cyfrowych aparatów fotograficznych.