Patentowa debata

Komisja Europejska rozpoczyna debatę dotyczącą wprowadzenia prawa patentowego na oprogramowanie.

Komisja Europejska na jednej ze swoich witryn umieściła dokument, który ma sprowokować do debaty nad metodami patentowania oprogramowania w Europie. Zainteresowane strony mogą zgłaszać swoje propozycje i komentarze do 15 grudnia br. Przeciwnikami ujednolicenia prawa patentowego są głównie małe i średnie przedsiębiorstwa, którym zależy na rozwoju modelu "open source". Uważają one, że patenty będą tłumić konkurencję i spowolnią rozwój tego rynku. Zwolennicy wprowadzenia możliwości uzyskania patentu na oprogramowanie w Europie są zdania, że ustawa rozwiąże wszystkie niejasności i luki prawne, które obowiązują w dotychczasowych rozwiązaniach. Obecnie w Europie oprogramowanie komputerowe nie może być opatentowane, natomiast gotowe produkty, w których wykorzystujące w działaniu programy komputerowe mogą być już objęte prawem patentowym.

Komisja Europejska podczas dyskusji nad rozwiązaniami w dziedzinie wynalazczości skupi się na 4 czynnikach: wpływie rozwiązań prawnych na konkurencję na rynku, wpływie na firmy europejskie, zbada efekt działań w dziedzinie e-commerce i jak rozwiązania będą oddziaływać na twórców oprogramowania "open source".


Zobacz również