Patenty: koncerny naciskają na rząd RP

Alcatel, Ericsson, Nokia, Philips, Siemens zwróciły się do premiera z prośbą o pilne zajęcie się sprawą procesu legislacyjnego w Unii Europejskiej zmierzającego do przyjęcia przez Radę proponowanej dyrektywy Komisji Europejskiej dotyczącej patentowania wynalazków realizowanych komputerowo (European Commission Directive on the Patentability of Computer Implemented Inventions) - potwierdził przedstawiciel jednej ze spółek. Rząd przygotowuje odpowiedź na apel.

-Uważamy, że jest wiele nieporozumień wokół tej dyrektywy i dlatego czujemy się zobowiązani do zajęcia stanowiska w tej sprawie. Przede wszystkim uważamy, że dyrektywa w obecnym kształcie wyłącza oprogramowania jako takie z zakresu europejskiego systemu patentowego, natomiast wynalazki z branży zaawansowanych technologii w dalszym ciągu byłyby chronione jako własność intelektualna, niezależnie od fizycznej metody ich realizacji. Jedną z metod może być właśnie program komputerowy. Podkreślamy, że dyrektywa ma na celu ochronę patentową rzeczywistych wynalazków a nie oprogramowania. Uważamy, że sprzeciw polskiego rządu w tej sprawie stanowi zagrożenie dla naszej działalności związanej z badaniami i rozwojem na terenie Europy oraz niepotrzebnie stwarza poczucie niepewności prawnej i ekonomicznej - mówi Kuba Pancewicz, dyrektor generalny Nokia Poland.

Pismo dotarło także do ministra Michała Kleibera - potwierdziliśmy w ministerstwie Nauki i Informatyzacji. Podsekretarz stanu w resorcie Włodzimierz Marciński: - Rząd bierze pod uwagę wszystkie opinie, także poważnych partnerów gospodarczych jakimi są firmy przesyłające list.

Zdaniem dyrektora generalnego Nokii, brak akceptacji aktualnej umowy politycznej, dotyczącej wynalazków realizowanych komputerowo, będzie miał negatywny wpływ na możliwość ochrony patentowej nawet do 90 proc. wszystkich wynalazków dokonywanych w Europie i w Polsce w sektorach takich jak: telekomunikacja, informatyka, elektronika powszechnego użytku, urządzenia stosowane w gospodarstwach domowych, transport i aparatura medyczna. - Według naszych firm negatywna decyzja w tej sprawie będzie miała olbrzymi wpływ na wielkość inwestycji w prace badawczo - rozwojowe prowadzone na terenie Europy - konkluduje Pancewicz.

-Przypominam, że rząd nie sprzeciwia się patentowaniu wynalazków realizowanych przy wykorzystaniu komputera, lecz sygnalizuje potrzebę dokonania zmian w niektórych, mało precyzyjnych zapisach znajdujących się w aktualnym projekcie dyrektywy - podkreśla Włodzimierz Marciński. Zapowiedział także, że spółki otrzymają odpowiedź na wspomniany list.

Potwierdził ponadto, że prace nad ostatecznym tekstem oświadczenia są w fazie końcowej. To właśnie w związku z brakiem końcowego stanowiska Polski Komitet Europejski Rady Ministrów opublikował w ubiegły piątek komunikat na stronie internetowej Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. Przypomnijmy, głosił on, że jeśli prezydencja luksemburska postanowi wprowadził punktu z dyrektywą patentowa w harmonogram posiedzenia ministrów rolnictwa to "Polska poprosi o jego usunięcie i przełożenie do czasu zakończenia niezbędnych analiz przez Polskę."W miniony poniedziałek okazało się, że przewodniczący obradom Rady Unii Europejskiej Luksemburg nie wprowadził punktu pod obrady.

O losach przyjętego w maju projektu dyrektywy zadecydują za tydzień posłowie Parlamentu Europejskiego. Na 2-3 lutego jest zaplanowane posiedzenie komisji prawnej PE, która może zdecydować, że projekt zostanie skierowany ponownie do pierwszego czytania.

http://www.computerworld.pl/patenty


Zobacz również