Październik w lepszym nastroju

Jak podała Komisja Europejska, nastroje w gospodarce Eurolandu poprawiły się w październiku br.

Indeks nastrojów w gospodarce strefy euro wzrósł w październiku br. do 95,6 pkt z 95,4 pkt we wrześniu br. Nie zmienił się natomiast indeks zaufania konsumentów – nadal wynosi minus 17 punktów.

O jeden punkt – do minus 8 – wzrósł w porównaniu z wrześniem br. indeks nastrojów w przemyśle, a o 2 punkty – do 9 – indeks koniunktury w sektorze usług.


Zobacz również