Październik z mieszanymi uczuciami

Wartość obliczanego przez Ipsos wskaźnika optymizmu konsumentów (WOK) spadła w październiku o blisko 3 punkty, do poziomu 94,54 punktów. Ocena niektórych istotnych składowych całego indeksu uległa jednak poprawie.

Październik przyniósł dalsze, po wrześniowej korekcie , pogorszenie nastrojów. Tym razem spadek był jednak silniejszy. W największym stopniu pogorszyły się nastroje mieszkańców wsi, rolników i rencistów. Nie pogorszyły się natomiast nastroje wśród osób najlepiej zarabiających oraz mieszkańców dużych miast.

Najwięcej, bo o o blisko 4,5 pkt, do 83,45 pkt, obniżyła sie ocena klimatu gospodarczego - wskaźnik łączący oceny sytuacji gospodarczej na bardzo ogólnym poziomie. Nieznacznie, niespełna 2 pkt., spadł za to wskaźnik skłonności do zakupów. Nadal jednak jego wartość utrzymuje się na poziomie powyżej 100 pkt. (101,94 pkt.). W przypadku mieszkańców dużych miast (powyżej 50 tys. mieszkańców) nastroje zakupowe uległy wręcz pewnej poprawie.

W październiku znacząco zmniejszyły się także obawy przed wzrostem cen. Według autorów informacji, może być to przejawem odreagowania wcześniejszych obaw przed wzrostem cen (narastały one przez cztery poprzednie miesiące).

Październik przyniósł również poprawę ocen sytuacji na rynku pracy. Obawy przed wzrostem bezrobocia maleją już od pięciu miesięcy. O ile w maju br. przewidujących wzrost bezrobocia było dwukrotnie więcej niż przewidujących spadek, to obecnie pesymistów jest już mniej - 24% ,wobec 30% oczekujących spadku bezrobocia.