PeCeskopia

Profesjonalny program diagnostyczno-benchmarkowy - ponieważ ładuje własny minisystem operacyjny - jest niezależny od systemu operacyjnego i niewrażliwy na ograniczenia DOS-u. Testuje sprzęt i nie można go oszukać ''bajerami'' Windows. Oprócz testów i benchmarków diagnozuje i ujawnia szczegółowe informacje o poszczególnych elementach PC.

Profesjonalny program diagnostyczno-benchmarkowy - ponieważ ładuje własny minisystem operacyjny - jest niezależny od systemu operacyjnego i niewrażliwy na ograniczenia DOS-u. Testuje sprzęt i nie można go oszukać 'bajerami' Windows. Oprócz testów i benchmarków diagnozuje i ujawnia szczegółowe informacje o poszczególnych elementach PC.

PeCeskopia

www.micro2000.com

Wszystkie nowoczesne systemy operacyjne działają w trybie chronionym procesora i jest ku temu kilka istotnych przyczyn. Po pierwsze, przełączenie w tryb chroniony jest konieczne, jeśli chcemy mieć dostęp do pamięci powyżej 1 MB. Po drugie, w trybie chronionym łatwiej zrealizować wielozadaniowość, a po trzecie, występuje tu naturalna ochrona pamięci (np. segment kodu "tylko do odczytu"), co skutkuje znacznie wyższą stabilnością systemu i zwiększonym bezpieczeństwem aplikacji.

Kontrolowanie aplikacji przez system operacyjny realizowane jest przez wprowadzenie poziomów uprzywilejowania przyznawanych poszczególnym programom w komputerze. Najwyższy poziom uprzywilejowania ma jądro systemu operacyjnego, które dosłownie "może wszystko". Na tym samym poziomie, lub o stopień niższym, działają sterowniki, które muszą mieć bezpośredni dostęp do sprzętu. Aplikacje użytkownika działają z najmniejszymi uprawnieniami, a ich komunikacja ze sprzętem odbywa się za pośrednictwem systemu i sterowników.

Diagnostyka sprzętu przez taką aplikację jest bardzo utrudniona, a czasem wręcz niemożliwa. Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy zawinił sterownik, czy też sprzęt jest rzeczywiście uszkodzony. Jakiekolwiek pomiary wydajności również nie dają rzeczywistych wyników, ponieważ są zniekształcane przez wpływ oprogramowania systemowego.

Firma Micro 2000 Inc. postanowiła zatem wprowadzić metodę diagnozowania sprzętu zapożyczoną z systemów mainframe. Polega ona na zastosowaniu specjalistycznego systemu operacyjnego, który jest przeznaczony tylko i wyłącznie do diagnozowania problemów sprzętowych i przeprowadzania testów wydajności. System taki nie musi zajmować się zagadnieniami wielozadaniowości czy też ochroną samego siebie przed aplikacjami użytkownika, ponieważ jedyną aplikacją, jaką kiedykolwiek uruchomi, będzie napisany przez tych samych specjalistów program diagnostyczny.

W rzeczywistości system operacyjny jest jego częścią składową. Program nazywa się Micro-Scope Universal Diagnostics. Został wprowadzony w 1991 roku i od tamtego czasu jest systematycznie aktualizowany wraz z rozwojem pecetów.

Najnowsza obecnie wersja 11.04t dostarczana jest na jednej dyskietce 1,4 MB, niekopiowalnej standardowymi metodami (niestandardowy format). Wykonanie kopii zapasowej możliwe jest jedynie za pomocą specjalnego programu narzędziowego, wewnątrz systemu Micro-Scope, ale tylko 10 razy. Micro-Scope 11 można też od niedawna kupić na bootowalnej płycie CD z podręcznikiem w formacie PDF i godzinnym filmem instruktażowym.

Po załadowaniu systemu Micro-Scope z dyskietki, menu startowe umożliwia wykonanie testu pamięci podstawowej, uruchomienie programu Micro-Scope w jednej z trzech wersji albo wykonanie wspomnianej kopii zapasowej. Test pamięci służy do wykrywania problemów z pamięcią poniżej 1 MB, które uniemożliwiają załadowanie programu Micro-Scope.