Pecet w stresie

Czy chcesz się upewnić, że (nowy) pecet nie zawiedzie Cię nawet przy bardzo dużym obciążeniu? A może chcesz podkręcić komputer bez zbytniego ryzyka? Spróbuj użyć programu testowego, który na chwilę wyciśnie siódme poty z komputera. W ten sposób zbadasz, jak Twój pecet zachowuje się w sytuacjach stresowych.

Czy chcesz się upewnić, że (nowy) pecet nie zawiedzie Cię nawet przy bardzo dużym obciążeniu? A może chcesz podkręcić komputer bez zbytniego ryzyka? Spróbuj użyć programu testowego, który na chwilę wyciśnie siódme poty z komputera. W ten sposób zbadasz, jak Twój pecet zachowuje się w sytuacjach stresowych.

Nawet nowe komputery lub pojedyncze podzespoły sprzętowe nie są wolne od skaz i usterek. Z tego względu zaleca się koniecznie przetestować nowy sprzęt przed upływem okresu gwarancyjnego. Jednak badając poprawność działania sprzętu, nie wystarczy włączyć komputer i uruchomić kilka aplikacji. Wiele defektów wychodzi na jaw dopiero po długim okresie użytkowania i przy dużym obciążeniu. Aby znaleźć ukryte wady, musisz poddawać komputer gruntownym testom tuż po zakupie, a także po każdej zmianie w konfiguracji sprzętowej. Celem takiego testu jest chwilowe zmuszenie peceta do maksymalnego wysiłku i sprawdzenie, czy w tych warunkach nie traci stabilności i funkcjonalności. Test, o którym mowa, pozwala wykryć znacznie więcej niż konwencjonalne narzędzia oferujące informacje dotyczące bieżącej konfiguracji komputera (do programów tego typu należy np. Sandra Standard 2001 dostępny pod adresem www.sisoft.co.uk - rozmiar pliku: 2,51 MB, rejestracja: 29 USD, środowiska: Windows 98/Me, NT 4 / 2000 / XP). Możesz go przeprowadzić za pomocą odpowiedniego programu, np. shareware'owego BurnInTest (dostępny pod adresem www.passmark.com, rozmiar pliku: 581 KB, rejestracja: 22 USD, środowiska: Windows 95/98/Me, NT 4/2000/XP.

Program BurnInTest wyciąga ukryte usterki na światło dzienne. Jest to możliwe dzięki dziesięciu wykonywanym jednocześnie procedurom obciążeniowym. W przypadku błędów BurnInTest oferuje stosowne opisy.

Program BurnInTest wyciąga ukryte usterki na światło dzienne. Jest to możliwe dzięki dziesięciu wykonywanym jednocześnie procedurom obciążeniowym. W przypadku błędów BurnInTest oferuje stosowne opisy.

BurnInTest stawia komputerowi nie lada zadanie. Pecet ma wykonywać skomplikowane obliczenia, odczytywać i zapisywać na twardym dysku ogromne ilości danych, generować złożone grafiki 2D i 3D, drukować tysiące znaków, a także odtwarzać muzykę z płyty CD. Wszystkie wymienione czynności nie mogą być wykonywane sekwencyjnie, lecz jednocześnie. Jeżeli komputer poradzi sobie z takim wysiłkiem, możesz z ufnością powierzyć mu pracę przy sporym obciążeniu. Program BurnInTest dysponuje dziesięcioma procedurami testowymi, np. testem procesora (CPU Math) czy twardego dysku (Hard Disk). Użytkownik może ustawić intensywność każdej procedury testowej. Jednak niezarejestrowana wersja shareware podlega istotnemu ograniczeniu. Maksymalny czas testowania jest tu limitowany do 15 minut. To stanowczo za mało, aby wyciągnąć wnioski z wyników testów. Powinny one trwać ok. 4 do 5 godzin.

Sandra Standard 2001

www.sisoft.co.uk/sandra/,

rozmiar pliku: 2,51 MB,

rejestracja: 29 USD,

środowiska: Windows 98/Me, NT 4/2000/XP

BurnInTest 2.3

shareware,

www.passmark.com,

rozmiar pliku: 581 KB,

rejestracja: 22 USD (wersja standard) / 49 USD (wersja Pro),

środowiska: Windows 95/98/Me, NT 4/2000/XP

Hmonitor 4.0.2.3

shareware,

www.hmonitor.com,

rozmiar pliku: 651 KB,

rejestracja: 24 USD,

środowiska: Windows 95/98/Me, NT 4/2000/XP

Prime 95 21.4

freeware,

www.mersenne.org,

rozmiar pliku: 1 MB,

środowiska: Windows 3.x, 95/98/Me, NT 4/2000/XP, Linux

Lucifer 1.0

freeware,

www.cdrom.com/pub/pd/9957.shtml,

rozmiar pliku: 62 KB,

środowiska: DOS

BCM Diagnostics 1.01.02

shareware,

http://bcmcom.com,

rozmiar pliku: 3,9 MB,

rejestracja: 25 USD,

środowiska: Windows 95

Obsługa narzędzia BurnInTest jest dziecinnie prosta. Program praktycznie wyklucza możliwość popełnienia błędu przez użytkownika. Zainstaluj narzędzie dwukrotnym kliknięciem pliku BITSTD.EXE. Potem będziesz mógł je przywoływać z poziomu menu Start | Programy. Gdy klikniesz menu Configuration | Test Duty Cycles, ustaw stopień intensywności poszczególnych testów. Zrób to za pomocą dziesięciu suwaków, które są widoczne w obrębie okna. Jeśli zechcesz zrezygnować z jednej lub kilku procedur testowych, usuń zaznaczenie pola wyboru obok danego suwaka.

Zachowaj ostrożność, regulując intensywność testów. Pamiętaj, że nie należy za bardzo obciążać starszych podzespołów sprzętowych. W tym przypadku intensywność testów nie powinna przekraczać 30 lub 40 procent. Zbytnie przeciążenie podzespołu może doprowadzić do jego uszkodzenia. Nawet jeśli masz stosunkowo nowoczesny komputer, nie powinieneś przeprowadzać równolegle wszystkich testów z maksymalną intensywnością (100 procent). Większość pecetów nie dysponuje odpowiednimi zasobami, aby sprostać temu zadaniu. Dlatego zawiesza się niedługo po zainicjowaniu procedur testowych.

Następnie przywołaj menu Configuration | Test preferences & duration i dokonaj ustawień konfiguracyjnych. Podaj adres sieciowy komputera i wybierz czas trwania testów. Potem włóż sformatowaną dyskietkę do stacji i umieść płytę audio w napędzie CD-ROM. Sprawdź, czy drukarka jest włączona i upewnij się, że zasobnik papieru nie jest pusty. Pozamykaj wszystkie inne aplikacje, aby testy mogły być wykonywane bez żadnych zakłóceń. Ma to zasadnicze znaczenie przede wszystkim w teście pamięci RAM.

Dziesięć procedur testowych i ich ustawienia. Użytkownik może dowolnie regulować stopnie obciążenia poszczególnych podzespołów sprzętowych. Pamiętaj, aby nie przeciążyć żadnego z elementów, gdyż może to być przyczyną uszkodzenia.

Dziesięć procedur testowych i ich ustawienia. Użytkownik może dowolnie regulować stopnie obciążenia poszczególnych podzespołów sprzętowych. Pamiętaj, aby nie przeciążyć żadnego z elementów, gdyż może to być przyczyną uszkodzenia.

Zainicjuj testy, klikając przycisk GO na pasku narzędzi. Gdy zostaną sfinalizowane, na ekranie pojawi się jednoznaczny werdykt: PASSED lub FAIL. Jeżeli Twój komputer oblał testy, zapewne znajdziesz pomoc w dość trafnych opisach błędów (są umieszczone w szpalcie Last Error Description protokołu wynikowego). Szczegółowe objaśnienia dotyczące tych błędów oferuje system pomocy programu BurnInTest. Nie ulega wątpliwości, że BurnInTest nie potrafi ująć każdego problemu w tak konkretny sposób. Nie jest to możliwe w przypadku niepełnych wydruków lub przerw w odtwarzaniu muzyki. Takie i podobne niedomagania powinny być wyłapywane przez użytkownika.

Nie spuszczaj z oka temperatury procesora podczas trwania testów. Mimo skrajnego obciążenia układu temperatura eksploatacyjna nie może przekroczyć maksymalnej temperatury podanej przez producenta. Zazwyczaj wynosi od 60 do 65 stopni Celsjusza.

Entuzjaści przetaktowywania mogą za pomocą testów obciążeniowych ustalić najwyższą częstotliwość, przy której komputer nie traci stabilności działania. W ten sposób zminimalizujesz ryzyko przegrzania procesora po przetaktowaniu. Częstotliwość procesora należy podnosić stopniowo. Po każdej zmianie trzeba ponownie przeprowadzać testy, aby sprawdzić, czy komputer nadal wytrzymuje duże obciążenie. Oprócz tego konieczne jest stałe kontrolowanie, czy wzrost temperatury procesora nie przekroczył dopuszczalnej granicy. Oprócz programu testującego musisz mieć dodatkowe narzędzie do monitorowania temperatury układu. Projektanci programu BurnInTest polecają shareware'owy Hmonitor (dostępny pod adresem www.hmonitor.com, rozmiar pliku: 651 KB, rejestracja: 24 USD, środowiska: Windows 95/98/Me, NT 4/2000/XP). Nie musisz martwić się o ustawienia konfiguracyjne, które znajdują się na karcie Temperature w menu Test preferences & duration. Temperatura będzie kontrolowana niezależnie od nich.

W skrócie

Fabryczne usterki w podzespołach sprzętowych wychodzą na jaw dopiero po jakimś czasie. Najczęściej pojawiają się w skrajnych sytuacjach. Z tego względu powinieneś zawczasu sprawdzić, jak Twój nowy sprzęt reaguje na ekstremalne obciążenia. Należy to zrobić przed upływem gwarancji lub zanim wyrzucisz pieniądze na używany pecet, który może posłużyć co najwyżej za maszynę do pisania. Test obciążeniowy przyda się również zwolennikom przetaktowywania. Dzięki niemu szybko znajdą optymalną częstotliwość taktowania, która pozwoli wyciągnąć większą wydajność z komputera, wykluczając w dużym stopniu ryzyko przepalenia układu.

Oprócz programu BurnInTest godny polecenia, bo niezawodny, jest również Prime 95 (freeware, dostępny pod adresem www.mersenne.org, rozmiar pliku: 1 MB, środowiska: Windows 95/98/Me, NT 4 i 2000). Służy właściwie do odnajdowania możliwie dużych liczb pierwszych, jednak tuż po uruchomieniu programu zostaje przeprowadzony kilkugodzinny test obciążeniowy. Zwolennicy środowiska DOS mogą sięgnąć po oszczędne narzędzie Lucifer (free-ware, dostępne pod adresem www.cdrom.com/pub/pd/9957.shtml, rozmiar pliku: 62 KB). Tymczasem użytkownicy systemu Windows 95 mogą wypróbować program BCM Diagnostics (shareware, dostępny pod adresemhttp://bcmcom.com, rozmiar pliku: 3,9 MB, rejestracja: 25 USD).