Pecet złożony


Montaż pamięci RAM

Przepustowość pamięci

Moduły DDR SDRAM

 • PC-1600 - 2 x 100 MHz (1,6 GB/s)
 • PC-2100 - 2 x 133 MHz (2,1 GB/s)
 • PC-2700 - 2 x 166 MHz ( 2,7 GB/s)
 • PC-3200 - 2 x 200 MHz (3,2 GB/s)

Moduły DDR2 SDRAM

 • PC2-3200 - 2 x 200 MHz (3,2 GB/s)
 • PC2-4200 - 2 x 266 MHz (4,2 GB/s)
 • PC2-5200 - 2 x 333 MHz (5,2 GB/s)
 • PC2-6400 - 2 x 400 MHz (6,4 GB/s)
 • PC2-8500 - 2 x 533 MHz (8,5 GB/s)

Moduły DDR3 SDRAM

 • PC3-6400 - 800 MHz (6,4 GB/s)
 • PC3-8500 - 1066 MHz (8,5 GB/s)
 • PC3-10600 - 1333 MHz (10,6GB/s)
 • PC3-12700 - 16000 MHz (12,7 GB/s)

Obecnie są w sprzedaży trzy rodzaje pamięci: DDR SDRAM, DDR2 SDRAM i DDR3 SDRAM. Każdy z nich ma inaczej rozmieszczone nacięcia, które pasują tylko do jednego rodzaju gniazd, dlatego umieszczenie pamięci w niewłaściwym gnieździe jest niemożliwe. Pamięci DDR SDRAM różnią się od DDR2 i DDR3 SDRAM także liczbą pinów: DDR SDRAM- 184, DDR2-3 SDRAM - 240.

UWAGA

Pamięci

Pamięci

Zanim dotkniesz podzespołów komputera, koniecznie się uziem, na przykład dotykając metalo-wej obudowy, kaloryfera czy innego uziemionego metalowego przedmiotu.

Montaż zacznij od przymierzenia wycięć do wybrzuszeń w gnieździe. Odchyl uchwyty mocujące pamięć, znajdujące się na końcach gniazda, delikatnie włóż układy, lekko je dociskając, i zamknij zaczepy. Pamięci są bardzo delikatne i łatwo je uszkodzić. Bądź cierpliwy i pamiętaj, że lepiej coś kilka razy przymierzyć, niż zepsuć, wkładając na siłę. Prawidłowo włożone układy powinny pozwolić na całkowite zamknięcie zaczepów.

UWAGA

Jeżeli chipset obsługuje techno-logię Dual Channel, układy pamięci najlepiej montować parami, umieszczając dwa jednakowe w gniazdach zgodnie z dokumentacją płyty głównej (przeważnie na przemian gniazdo pełne i puste). Dzięki temu podwoisz teoretyczną przepustowość pamięci (dwa gniazda traktowane są wówczas jako jedno).

Montowanie karty graficznej i kart rozszerzeń PCI

Karta graficzna

Karta graficzna

Obecnie prawie wszystkie karty graficzne montowane są w gnieździe PCI Express x16. Jest przeważnie czarne i znajduje się w środkowej części płyty głównej, między gniazdami PCI a procesorem. Najpierw wyciągnij zaślepkę z obudowy, a następnie włóż kartę graficzną, wyprowadzając jej wyjścia (zamontowane na śledziu) na zewnątrz obudowy. Nie bój się użyć trochę siły, gdy trzeba. Włożoną kartę przykręć do obudowy. Jeżeli nie jesteś pewny, czy potrzebuje dodatkowego zasilania, sprawdź, czy ma wyprowadzone wyjście do jego podłączenia. Najwydajniejsze modele wymagają aż dwóch linii zasilających. Dodatkowe karty rozszerzeń najlepiej umieścić jak najdalej od układu graficznego, żeby zapewnić swobodną cyrkulację powietrza wokół niego.

Montaż twardego dysku i napędów optycznych

Standardowe twarde dyski PATA i napędy optyczne mają wyprowadzone dwa gniazda: szersze, 40-pinowe, pozwala na podłączenie dysku do płyty głównej (za jego pomocą przekazywane są dane), drugie służy do podłączenia zasilania. Między nimi znajdują się piny, za pomocą których skonfigurujesz dyski.

Twardy dysk

Twardy dysk

Ponieważ standardowe kontrolery twardych dysków IDE pozwalają na skonfigurowanie dwóch dysków na jednym kanale (taśmie), przed ich zamontowaniem należy odpowiednio ustawić zworki. Chodzi o określenie, który z nich jest startowy (master), a który dodatkowy (slave). Opis ustawień zworek powinien być umieszczony na etykiecie twardego dysku albo w pobliżu pinów. Dysków lub napędów optycznych SATA nie trzeba konfigurować, gdyż do jednego gniazda SATA podłącza się tylko jedno urządzenie.

Twarde dyski zamontuj na spec-jalnym rusztowaniu wewnątrz obudowy, jeśli nie masz odpowiednich kieszeni. Najlepiej, gdy obudo-wa umożliwia demontaż takiego rusztowania za pomocą specjal-nej dźwigni. Dyski można wówczas przykręcać na zewnątrz, a następnie włożyć całą konstrukcję z dyskami do środka. Twarde dyski nagrzewają się już po krótkim okresie intensywnej pracy, dlatego bardzo ważne jest zapewnienie odpowiedniej cyrkulacji powietrza między nimi. Wszystkie taśmy mają po jednej stronie czerwony pasek określający umiejscowienie przewodu nr 1. Podczas podłączania napędów czy twardych dysków pasek powinien się znajdować od strony złącza zasilania.

UWAGA

Twarde dyski PATA podłącz do jednego kanału IDE (taśmy), natomiast napędy optyczne do drugiego. Podłączenie ich do jednej taśmy może spowolnić działanie szybszego dysku.

Podłączenie zasilania płyty głównej

W zależności od rodzaju płyty głównej włóż złącza zasilacza w odpowiednie gniazda. Dokładnie sprawdź, czy podłączone są wszystkie główne i dodatkowe gniazda zasilające. Nie należy podłączać zasilacza do gniazda zasilającego przed całkowitym zmontowaniem komputera.

Połączenie płyty głównej z obudową

Zasilanie karty graficznej

Zasilanie karty graficznej

Twardy dysk – podłączanie przewodów

Twardy dysk – podłączanie przewodów

Na tym etapie wystarczy już podłączyć do płyty głównej odpowiednie kable z obudowy i można spróbować go uruchomić. Aby móc włączać i resetować komputer, sprawdzać za pomocą diody, czy dysk pracuje, trzeba najpierw podłączyć odpowiednie styki z obudowy do płyty głównej. Znajdź w dokumentacji technicznej płyty głównej opis zworek, do których mają być podłączone wyprowadzone kable obudowy.

Poniżej podajemy skróty nazw pinów oraz złączy wychodzących z obudowy i podłączanych do płyty głównej.

SP, SPK, SPIKER, SPKER - czterokontaktowe złącze głośnika, do którego podłącza się dwużyłowy kabel głośnika.

Kabelkologia

Kabelkologia

RS, RE, RST lub RESET - dwukontaktowe złącze, do którego podłącza się dwużyłowy przewód resetujący komputer (RESET SW).

Zasilanie

Zasilanie

PWRS, PWR, PW, PW SW, PS lub Power SW - złącze, za pomocą którego włączysz lub wyłączysz komputer. Podłącz do niego przewód przycisku uruchamiania lub wyłączania komputera (Power SW).

PW LED, PWR LED lub Power LED - złącze diody LED, do której podłączysz dwużyłowy przewód zapalający zieloną diodę sygnalizującą pracę komputera (Power LED).

HD, HDD LED - złącze to należy podłączyć do kabla diody LED, sygnalizującej pracę twardego dysku (HDD LED).