Pełne wersje książek do wydrukowania z Google

Google rozbudował swój kontrowersyjny serwis umożliwiający przeszukiwanie treści opublikowanych książek, oferując użytkownikom możliwość ściągnięcia wybranych pozycji w postaci dokumentów PDF, a następnie wydrukowania ich. Serwis books.google.com rusza w nowej wersji 30 sierpnia br.

Użytkownicy mogą od dziś ściągać książki nie chronione prawem autorskim, znajdujące się w tzw. domenie publicznej. Nowa usługa Google nie obejmie książek chronionych prawami autorskimi, nawet jeśli właściele praw wyrazili zgodę na opublikowanie pełnego tekstu na stronach serwisu. Ogromna większość możliwych do ściągnięcia prac to zasoby największych bibliotek uniwersyteckich, m.in. Uniwersytetów Harvardzkiego, Stanfordzkiego i Oxfordzkiego, współpracujących z Google od dawna w ramach projektu Google Book Search.

Niektórzy wydawcy i autorzy książek są zdania, że Google narusza prawo udostępniając pełne wersje książek. W amerykańskich sądach toczą się od zeszłego roku dwie sprawy przeciwko firmie. Stroną skarżącą w jednej z nich jest Zrzeszenie Twórców (The Authors Guild) oraz trzech autorów książek, w drugiej - Stowarzyszenie Wydawców Amerykańskich (The Association of American Publishers) występujące w imieniu pięciu swoich członków: The McGraw-Hill Companies, Pearson Education, Penguin Group USA, Simon & Schuster and John Wiley & Sons.

Podobny projekt, choć realizowany ze środków publicznych, toczy się od kilku lat po drugiej stronie oceanu. Pracom nad utworzeniem europejskiej biblioteki cyfrowej patronuje Komisja Europejska, a koszt projektu szacowany jest na ok. 250 mln euro. Również w tym przypadku chodzi o udostępnienie w postaci cyfrowej książek - choć nie tylko, również filmów, fotografii i innych dzieł - nie chronionych prawami autorskimi. Na przetworzenie zasobów bibliotek narodowych przewidziano kilkadziesiąt milionów euro. Do 2010 internauci mają mieć dostęp do co najmniej sześciu milionów książek, dokumentów i innych prac, z czego dwa miliony mają zostać udostępnione do 2008 r. Na razie działa The European Library pod adresem www.theeuropeanlibrary.org, będąca zbiorczym katalogiem książek znajdujących się w zasobach europejskich bibiotek narodowych.

Cześć zbiorów polskich bibliotek udało się już przetworzyć do postaci cyfrowej i udostępnić w całości w Internecie w ramach projektu Polskiej Biblioteki Internetowej, działającej od 2002 r. pod adresem www.pbi.edu.pl. W jej zasobach znajdują się nie tylko prace w języku polskim, ale również w innych językach narodowych, literatura piękna i podręczniki akademickie, czasopisma i publikacje naukowe, Kalendarz Myśliwski Ilustrowany na rok 1903 i Notatka Biura Sekretariatu KC PZPR w sprawie wyjazdów osób duchownych i zakonnych zagranicę z 1957 r., fraszki i elegie Jana Kochanowskiego i Hamlet Szekspira w wydaniu polskim z 1870 r. Łącznie - na razie - 1463 pozycje.