Pengab dołuje

W kwietniu br. opracowywany przez Pentor wskaźnik koniunktury bankowej Pengab spadł o 3,2 punktu w porównaniu z marcem.

Pengab w kwietniu 2004 r. osiągnął wartość 26,5 punktu. Według przedstawicieli Pentoru, w maju może nastąpić kolejny spadek wartości indeksu, o ok. 2 punkty, ale od czerwca powinna nastąpić poprawa wartości indeksu.

W marcu br. wskaźnik Pengab miał wartość 29,7 punktu, o 5,2 punktu wyższą, niż miesiąc wcześniej. Był to najwyższy poziom od początku 2001 roku.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 5-8 kwietnia, w 200 placówkach bankowych.


Zobacz również