Pengab w górę

Jak podał Pentor, w maju br. wskaźnik koniunktury bankowej Pengab wzrósł do 29,8 punktu, o 3,3 punktu w porównaniu z kwietniem br.

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury bankowej ukształtował się na poziomie 47,5 punktu, o 0,5 punktu więcej niż w kwietniu br. i o 16,5 punktu więcej niż w maju 2003 roku.

Pengab zawdzięcza wzrost głównie zwyżce na rynku kredytów dla osób fizycznych, zwłaszcza kredytów mieszkaniowych. Natomiast w obszarze depozytów osób prywatnych panuje stagnacja, z powodu wejścia Polski do UE i odpływu środków z instytucji finansowych. Rosną depozyty przedsiębiorstw.

Z ostatniej edycji badania wynika również, że bankowcy biorą pod uwagę potencjalną podwyżkę stóp procentowych. Zdaniem 66% respondentów, Rada Polityki Pieniężnej nie powinna zmieniać poziomu stóp procentowych.

Uczestniczący w ankiecie przedstawiciele banków przewidują, że na koniec 2004 roku inflacja wyniesie 2,79% (mediana), kurs USD 4,03 zł, a euro 4,71 zł.