Pengab znacząco w górę

Opracowywany przez Pentor na zlecenie Związku Banków Polskich wskaźnik koniunktury bankowej Pengab wzrósł w kwietniu br. o niemal 5 punktów.

W kwietniu 2005 r. Pengab osiągnął wartość 33,6 punktu, wobec 28,7 punktu w marcu. Od października ub. r. wartość indeksu spadała lub wzrastała jedynie w bardzo niewielkim stopniu. Kwietniowy indeks przełamał tę tendencję głównie dzięki wzrostowi skumulowanego wskaźnika oceny - o 11,1 punktu.

Na rynkach podstawowych produktów oszczędnościowych w kwietniu br. koniunktura znacząco się poprawiła w porównaniu z marcem, zwłaszcza na rynku depozytów walutowych. Przyczyną był przede wszystkim spadek wartości złotego.

Na rynku kredytowym powróciła dobra koniunktura z początku roku. Nieco gorzej przedstawiała się sytuacja na rynku obligacji i jednostek funduszy inwestycyjnych.

Ankietowani przedstawiciele banków pozytywnie postrzegają wpływ członkowstwa Polski w Unii Europejskiej na sektor usług finansowych. Ich zdaniem polskie banki są dobrze przygotowane do uczestniczenia w unijnym rynku i w pełni mogą konkurować z bankami z UE.


Zobacz również