Pentagon nie lubi patentów

Patenty powstały po to, by napędzać postęp i chronić społeczeństwo przed firmami zazdrośnie strzegącymi swoich sekretów. Takie podejście nie podoba się jednak Pentagonowi, który coraz częściej blokuje aplikacje patentowe amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa Narodowego (National Security Agency).

Celem blokowania jest utrzymanie w tajemnicy technologii (również kryptograficznych) rozwijanych przez organizację. Co więcej, NSA nie tylko nie może starać się o patenty, ale w kilku przypadkach ma całkowity zakaz wzmiankowania o wynalazkach na forach, które znajdują się poza zamkniętym kręgiem organizacji rządowych.

W trakcie roku finansowego trwającego do końca marca 2005 roku Pentagon zablokował 9 patentów NSA. To o cztery więcej niż rok wcześniej. Należąca do Pentagonu agencja Defense Technology Security Administration ma zdecydować, jakie wynalazki będą upubliczniane przy pomocy biura patentowego, a jakie nie powinny się tam dostać.

To nie koniec: w ciągu roku finansowego 2004 DTSA wystosowała 61

listów do prywatnych inwestorów, by utajnili aktualnie prowadzone badania. Od 1930 roku ukryto w ten sposób przed okiem społeczeństwa 4915 rozmaitych wynalazków.


Zobacz również