Pentagon powinien przejść na "otwarte technologie"

W nowym raporcie przygotowanym przez Advanced Systems and Concepts Office z amerykańskiego Departemantu Obrony (DoD), znalazła się rekomendacja korzystania przez Pentagon z opensource'owych systemów i metodologii.

Autorzy raportu uważają również, że DoD powinien używać otwartych standardów. Pozwoliłoby to na lepsze wykorzystanie zasobów wewnętrznych Departamentu. Co więcej, w raporcie znalazło się stwierdzenie, iż przejście na "Rozwój Otwartych Technologii" (OTD) leży nie tylko w interesie kraju, ale jest kwestią bezpieczeństwa narodowego.

Pod pojęciem "Rozwoju Otwartych Technologii" autorzy rozumieją technologie, metodologie i standardy, wykorzystywane przez środowisko Open Source. Co ważne, pod uwagę wzięto również fakt, iż "Departament Obrony posiada systemy, których istnienie chciałby utrzymać w tajemnicy".

Należy jednak pamiętać, że OTD (Open Technology Development) nie jest jednak tożsamy z Open Source. "Ważne jest w kontekście tego raportu i dyskusji nad polityką, by uczynić rozróżnienie pomiędzy Open Source a OTD. Ten ostatni model może zawierać kod, którego dystrybucja będzie ograniczona jedynie do Departamentu Obrony i który będzie używany tylko w tajnych sieciach" - czytamy w raporcie.

Zastosowanie OTD ma obniżyć koszty oraz pozwolić na uniknąć pułapki oprogramowania o zamkniętym kodzie, które może okazać się w pewnym momencie przestarzałe, a wymiana na nowsze wersje - bardzo kosztowna.