Personal Software Inspector

Firma Secunia, zajmująca się ogólnie pojętym bezpieczeństwem w branży IT, udostępniła finalną wersję aplikacji Personal Software Inspector, która pozwala sprawdzić stan zainstalowanego na dysku oprogramowania, z naciskiem położonym na bezpieczeństwo.

Firma Secunia, zajmująca się ogólnie pojętym bezpieczeństwem w branży IT, udostępniła finalną wersję aplikacji Personal Software Inspector, która pozwala sprawdzić stan zainstalowanego na dysku oprogramowania, z naciskiem położonym na bezpieczeństwo.

Personal Software Inspector

Informacje:http://www.secunia.com/vulnerability_scanning/personal Cena: bezpłatny

Przy pierwszym uruchomieniu program skanuje dysk twardy komputera w poszukiwaniu zainstalowanych aplikacji oraz sam system operacyjny Windows. Następnie porównuje znalezione wersje oprogramowania z bazą online i wyświetla szczegółowy raport.

Podsumowanie dostępne jest na zakładce Overview. Wyniki wyświetlone są w trzech kategoriach: Insecure (Niezabezpieczone) - aplikacje, które nie są zainstalowane w najnowszych wersjach, End-of-Life (Nierozwijane) - programy, dla których nie jest oferowane wsparcie producentów oraz Patched (Zaktualizowane) - oprogramowanie figuruje w najnowszych, dostępnych wersjach. Personal Software Inspector proponuje gotowe rozwiązania dla znalezionych uchybień. Możesz usunąć oprogramowanie w starszej wersji lub pobrać jego najnowszą wersję (przycisk Download Solution). Do wyboru jest także wiele innych rozwiązań, np. zaawansowany kreator wyszukiwania rozwiązań. Interfejs programu jest przejrzysty - opcje pogrupowane są w postaci dziewięciu zakładek, co upraszcza odnalezienie konkretnej opcji.

Personal Software Inspector

Personal Software Inspector

Personal Software Inspector przeprowadza skanowanie cyklicznie (domyślnie, co tydzień) i powiadamia następnie użytkownika o ewentualnych aktualizacjach. Raporty są prezentowane w postaci wykresów.

Personal Software Inspector ma jednak kilka wad. Wśród nich wyróżnić można długi proces skanowania i stosunkowo skromną jeszcze bazę aplikacji. Uchybienia te wychodzą na jaw, gdy porównamy program Secunii z innymi czołowymi rozwiązaniami dostępnymi na rynku (patrz: test porównawczy w numerze 01/08 magazynu PCW). Pewnym problemem jest także brak polskiej wersji językowej oraz wsparcie wyłącznie dla systemów Windows XP oraz Vista. Jeśli jednak szukasz programu, który sprawdzi stan twojego środowiska pracy to Personal Software Inspector jest wartym rozważenia pomocnikiem.

Plusy:

  • narzędzie bezpłatne
  • przejrzysty interfejs aplikacji
  • czytelne raporty

Minusy:

  • wersja tylko dla Windows
  • ograniczona baza aplikacji
  • brak polskiej wersji językowej

Ocena: 7/10

Podsumowanie: Program Secunia Personal Software Inspector pozwoli szybko sprawdzić stan zainstalowanego oprogramowania.