Pesymistyczne prognozy OECD

Poprawa sytuacji gospodarczej na świecie postępuje wolniej niż przewidywano, a politycy powinni rozważyć wprowadzenie intensywniejszych programów stymulujących rozwój - twierdzą eksperci OECD w najnowszym raporcie.

Gospodarka krajów grupy G7 (Francja, Japonia, Kanada, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy i USA) może wzrosnąć w rocznym tempie 1,5% w drugiej połowie 2010 r., wcześniej prognozowano szybszy wzrost - 1,7%. W pierwszej połowie br. gospodarka G7 rosła w tempie 3%.

Główny ekonomista OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju), Pier Carlo Padoan stwierdził w raporcie, że najnowsze dane wskazują na spowolnienie tempa wychodzenia z kryzysu.

Eksperci OECD uważają, że skoro spowolnienie jest tymczasowe, politycy powinni opóźnić wycofanie pomocy finansowej o kilka miesięcy, jednocześnie realizując plan cięcia deficytu budżetowego aby uspokoić inwestorów.

OECD przewiduje wzrost w gospodarkach G7 na 1% w IV kw. br. (w ujęciu kwartał do kwartału). Może to być najwolniejsze tempo wzrostu od II kw. ub. r., także poniżej 1,4% przewidywanego na bieżący kwartał.