Pesymistycznie o gospodarce

Według większości respondentów sondażu przeprowadzonego przez GlobeScan, stan światowej gospodarki pogarsza się.

W badaniu BBC World Service Poll, przeprowadzonym w 22 krajach z całego świata, w 13 większość populacji uważa, że kondycja światowej gospodarki pogarsza się. Jedynie w 6 krajach obywatele dostrzegają poprawę sytuacji gospodarczej.

Spytani o sytuację gospodarczą w ich kraju, respondenci z jedynie 9 państw stwierdzili poprawę, większość ankietowanych z 10 krajów spodziewaja się pogorszenia warunków. Jedynie w kwestii sytuacji finansowej dotyczącej ich własnej rodziny, większość w 14 krajach zauważa poprawę.

. Średnio 44% ankietowanych uważa, że stan światowej gospodarki się pogarsza, a 34%, że się polepsza. 48% uważa, że ich krajowa gospodarka jest w coraz gorszym stanie, 41% jest przeciwnego zdania. 47% ocenia, że finanse ich gospodarstw domowych są w coraz lepszej kondycji, 36%, ze w co raz gorszej.

Badanie zostało przeprowadzone w dużej części jeszcze przed azjatycką katastrofą tsunami. Wzięły w nim udział 22953 osoby, zostało przeprowadzone przez międzynarodową firmę badawczą GlobeScan i Program on International Policy Attitudes z Uniwersytetu Maryland.

"Gospodarka światowa podniosła się po ciężkim okresie kilka lat temu, ludzie prawdopodobnie nie zauważyli w pełni tej poprawy, mimo, że osobiście doświadczają jej efektów. Wydaje się, że obserwujemy paradoksalną tendencję: ludzie na całym świecie mówią: Moja własna sytuacja jest dobra, ale sytuacja świata nie jest" - skomentował wyniki badania Steven Kull, dyrektor Program on International Policy Attitudes.

Najbardziej pesymistycznymi uczestnikami badania okazali się mieszkańcy Korei Południowej - aż 82% ankietowanych spodziewało się pogorszenia sytuacji gospodarczej na świecie. Na drugim miejscu wśród pesymistów znaleźli się Włosi - 67%, na trzecim Filipińczycy - 65%, na kolejnych Meksykanie (62%) i Kanadyjczycy (53%). Najbardziej optymistyczną nacją są Chińczycy - 68% spodziewa się poprawy sytuacji, Hindusi - 55% i Indonezyjczycy - 52%.

W Polsce siły są wyrównane - polepszenia sytuacji światowej gospodarki spodziewa się 31%, a pogorszenia 32%, natomiast jeśli chodzi o ocenę sytuacji naszego kraju przeważają pesymiści - 50% vs. 33%. 29% polskich rodzin zauważa poprawę swojej prywatnej sytuacji finansowej, a pogorszenie następuje zdaniem 48%.


Zobacz również