Pesymizm i obawy

Aż 67% Polaków uważa sytuację gospodarczą naszego kraju za złą; 31% obawia się też pogorszenia w 2003 roku finansów swojego domu.

Jak wynika z badań Pentoru, w grudniu 2002 r. ogólną sytuację ekonomiczną w Polsce dobrze oceniło 5% ankietowanych (o 1 pkt proc. mniej niż w listopadzie), źle 67% (o 7 pkt. proc. więcej), neutralnie zaś 28% (o 6 pkt. mniej).

Jedynie 6% respondentów uznało, że obecna sytuacja gospodarcza jest lepsza niż przed rokiem, 56%, że gorsza, a 37%, że taka sama.

Poprawy sytuacji w ciągu najbliższego roku spodziewa się 21%, pogorszenia 42%, a utrzymania obecnych warunków - 37% badanych.

Co druga osoba pytana o sytuację finansową swojego gospodarstwa domowego, uznała ją za gorszą niż przed rokiem. Lepiej powodzi się zaledwie 5% ankietowanych, zaś w 44% domów sytuacja od roku pozostaje bez zmian.

12% respondentów Pentoru spodziewa się poprawy sytuacji finansowej swoich gospodarstw domowych w ciągu najbliższego roku, 31% obawia się jej pogorszenia, a 67% nie przewiduje zmian.