Pesymizm prezesów

Większość prezesów największych światowych firm ankietowanych w badaniu Global CEO Survey przeprowadzonym przez PricewaterhouseCoopers pesymistycznie ocenia szanse rozwoju ich przedsiębiorstwa w najbliższym roku.

Jedynie 21% ankietowanych prezesów największych światowych firm uważa, że w tym roku w ich organizacjach może nastąpić wzrost. Ponad jedna czwarta respondentów pesymistycznie ocenia nadchodzący rok. W skali globalnej zaufanie prezesów osiągnęło poziom najniższy od 2003 roku (od pierwszego badania Global CEO Survey).

Ankietowani prezesi (34%) spodziewają się, że powolne stopniowe odbicie nastąpi dopiero w ciągu najbliższych trzech lat.

W tegorocznej edycji badania pesymizm był dominujący we wszystkich sektorach gospodarki, regionach i krajach, niezależnie od poziomu rozwoju gospodarczego. W USA i Europie Zachodniej możliwość poprawy sytuacji jeszcze w tym roku dostrzega zaledwie 15% respondentów. W Europie Środkowo-Wschodniej odsetek ten wyniósł 21%, w Azji i Oceanii - 31%, a w Ameryce Łacińskiej - 21%.

Ankietowani prezesi najbardziej obawiają się wpływu recesji na największe gospodarki świata (85% wskazań), załamania na rynkach kapitałowych (72%), nadmiernych regulacji prawnych (55%), rosnących kosztów energii elektrycznej (50%), braku dostępności najbardziej utalentowanych pracowników (46%).

Najważniejsze wyzwania na najbliższy czas to uzyskanie finansowania, utrzymanie przychodów, bardziej efektywne zarządzanie kapitałem obrotowym, optymalizacja zarządzania kosztami.

"Także na polskim rynku są to jedne z głównych wyzwań stojących przed prezesami spółek. Spowolnienie gospodarcze zmusiło większość firm do weryfikacji swoich planów dalszego rozwoju oraz zrewidowania założeń dotyczących zarówno przewidywanych przychodów, jak i kosztów. Wiele przedsiębiorstw regularnie dokonuje oceny wpływu zmieniających się warunków rynkowych na ich wyniki finansowe oraz płynność, szukając przy tym sposobów optymalizacji kosztów oraz lepszego zarządzania kapitałem obrotowym. Niestety jednak wiele firm decyduje się na tego typu analizy ze znacznym opóźnieniem, niejako wywołane do tablicy wraz z nastaniem gorszych warunków rynkowych. W okresie koniunktury z reguły łatwiej toleruje się nieefektywności kosztowe, teraz jednak przychodzi moment ścisłej kontroli" - komentuje Janusz Sękowski, dyrektor w dziale Doradztwa Biznesowego firmy PricewaterhouseCoopers.

W dłuższej perspektywie ankietowani CEO zwracają uwagę na umiejętność przystosowywania się do zmian, jakość obsługi klienta, dostęp do informacji o rynku i klientach, reputację marki i firmy, zarządzanie najbardziej utalentowanymi pracownikami. Kolejne obszary zainteresowania to innowacje technologiczne, efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw, dostęp do kapitału.

Ankietowani prezesi firm spodziewają się, że światowy kryzys ekonomiczny będzie miał duży wpływ na działalność gospodarczą, niemal 70% uważa, że dotknie ich przedsiębiorstw. zdaniem 80% wzrosną koszty finansowania, 73% - dostęp do kapitału będzie trudniejszy, 70% - trzeba będzie opóźnić planowane inwestycje. Najbardziej narażone są firmy z sektora bankowego, użyteczności publicznej, budowlanego, rozrywkowego i motoryzacyjnego. Zamierzają finansować działanie głównie z wewnętrznych przepływów pieniężnych, a w drugiej kolejności poprzez wzrost zadłużenia i rynki kapitałowe.