Pesymizm prezesów

W minionym kwartale nastawienie CEO do dalszego rozwoju sytuacji ekonomicznej wyraźnie się pogorszyło, wynika z sondażu przeprowadzonego przez firmę McKinsey.

Po raz kolejny (czwarty z rzędu) w kwartalnym sondażu przeprowadzonym przez McKinsey wśród przedstawicieli kadry zarządzającej uzyskano gorsze wyniki - zaufanie biznesu co do pomyślnego rozwoju dalszej sytuacji gospodarczej obniżyło się. W badaniu udział wzięło 7,8 tys. CEO ze 132 krajów.

Najmniej ufności odnośnie perspektyw światowej gospodarki prezentują dyrektorzy i prezesi z Europy - odsetek optymistów sięga już tylko 50% (w marcu br. było ich 56%). Największymi optymistami pozostają Hindusi - 70% indyjskich CEO spodziewa się polepszenia sytuacji (choć trzy miesiące temu było to nawet 76%). Zaufanie co do rozwoju sytuacji spadło także w Ameryce Północnej (do 57%), Chinach (56%), na pozostałych rynkach rozwijających się (oprócz Indii i Chin, do 55%) oraz w regionie Azji i Pacyfiku - do 52%).

Obniżyła się także ocena sytuacji gospodarczej w krajach respondentów - 43% badanych europejskich dyrektorów i prezesów jest zdania, że sytuacja gospodarcza w ich krajach w porównaniu z sytuacją sprzed pół roku uległa pogorszeniu, odwrotnie uważa tylko 22%. Na przeciwnym biegunie pozostają tymczasem biznesmeni z Ameryki Północnej, wśród których 43% uważa, że w ciągu ostatnich 6 miesięcy sytuacja w rodzimej gospodarce się poprawiła, a tylko 19% - że się pogorszyła.


Zobacz również