Pesymizm w Unii

Mniej niż połowa obywateli Piętnastki wyraża poparcie dla projektów realizowanych w UE - wynika z najnowszego Eurobarometru.

Najnowsze badanie Eurobarometr dowodzi dużego spadku zaufania opinii publicznej w Unii Europejskiej. Ankietowani przejawiają więcej niepokoju co do sytuacji ekonomicznej i perspektyw pracy w 2004 roku. Spada także generalne zaufanie obywateli Unii do instytucji europejskich.

Mniej niż połowa - bo 48% ankietowanych - uważa członkostwo swojego kraju w Unii za "dobrą rzecz". W porównaniu z poprzednim badaniem Eurobarometru z wiosny oznacza to spadek o 6 punktów proc.


Zobacz również