Peters XML Editor 2.0

Niewielka ciągle oferta narzędzi do tworzenia dokumentów XML wzbogaciła się o aktualizację darmowego Peters XML Editor (www.iol.ie/~pxe ). Program oferuje kolorowanie składni, walidację składni i trzy widoki: źródła, drzewa i przeglądarki IE. W pakiecie znajduje się starsza wersja 3 MSXML (Microsoft XML Core Services), konieczna do działania programu.


Zobacz również