Philip Morris International wyróżniony w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Najnowszej edycja raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2019. Dobre praktyki” wskazuje na trzy dobre praktyki koncernu Philip Morris, które warto naśladować. Jakie to praktyki?

Raport publikowany regularnie przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu to przegląd działań firm na obszarze zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności. Jakie działania Philip Morris International (PMI) w Polsce doceniono? Pierwsze to „stałe zwiększanie liczby kobiet na stanowiskach zarządczych”. Koncern już dawno ustalił, że do 2020 roku panie mają stanowić 40% osób odpowiedzialnych. Drugie - program Happy Parent. Rodzice powracający z urlopów rodzicielskich będą mogli pierwszego miesiąca po powrocie pracować o 50% czasu mniej, jednak przy zachowaniu pełnego wynagrodzenia. Trzecia dobra praktyka to wprowadzenie elastycznego czasu pracy pod nazwą "Ład Organizacyjny". Na czym polega? Otóż zamiast regularnej, codziennej pracy przez osiem godzin można zmienić tydzień na 4 dni po 9 godzin oraz jeden 4-godzinny.

Philip Morris International wyróżniony w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Anita Rogalska, Członek Zarządu, Dyrektor Działu Kapitału Ludzkiego i Kultury Organizacyjnej Philip Morris Polska i Kraje Bałtyckie, podsumowuje: „Wyróżnienie dobrych praktyk PMI stanowi niezależne potwierdzenie wysokich standardów obowiązujących w firmie. Cieszy nas to tym bardziej, iż doceniono kompleksowe rozwiązania, wprowadzone z myślą o potrzebach naszych pracowników. Przykładowo, w ramach programu „Happy Parent”, z jednej strony zachęcamy zarówno panie, jak i panów, do korzystania z urlopów rodzicielskich, a z drugiej niwelujemy ryzyko wystąpienia luki płacowej, która mogłaby się wtedy pojawić. Tym samym, jeśli urlop rodzicielski obejmuje okres ocen pracowniczych i przyznawanych w związku z tym podwyżek, po powrocie do pracy przyznajemy podwyżkę wyrównującą. Wierzymy, że wyznaczając tego typu standardy, możemy również pozytywnie wpłynąć na cały rynek pracy.”

Zobacz również:

  • Najlepsza darmowa poczta e-mail. Poznaj osiem naszych propozycji

Co warto dodać, to fakt, że Philip Morris International chce wyeliminować w przyszłości dym tytoniowy - dlatego dostarcza palaczom alternatywy, jak IQOS, który podgrzewa tytoń zamiast go spalać, a także e-papierosy i aerozole z nikotyną.

Aktualne ceny w sklepach