Photoshop CS przeciwko fałszerzom

Korporacja Adobe poinformowała w ostatnich dniach o ukrytej w najnowszej wersji Photoshopa technologii, której zadaniem jest nie dopuszczenie do wykorzystania programu w celu fałszowania pieniędzy.

Technologia zastosowana w Photoshopie CS uniemożliwia otwieranie plików zawierających zdjęcia walut różnych narodowości. Kod który wykrywa takie zdjęcia przyszedł z organizacji o nazwie Central Bank Counterfeit Deterrence Group, która zajmuje się problemem fałszerstw i reprezentuje narodowe banki Kanady, Francji, Niemiec, Włoch, Japonii, Holandii, Szwecji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych. Autorem technologii zabezpieczającej dla Photoshopa jest firma Digimarc. Podobne zabezpieczenia stosują już producenci kserokopiarek i kolorowych drukarek.

Co ciekawe, w Stanach Zjednoczonych dozwolone jest skanowanie i używanie przez artystów zdjęć narodowej waluty, pod warunkiem że jest ona zmniejszona o 25 % lub powiększona o 50 % w stosunku do oryginalnego rozmiaru. Dozwolone jest wykonanie jedynie jednostronnej kopii i natychmiastowe usunięcie cyfrowego ekwiwalentu.

Pierwsze testy funkcjonowania technologii zabezpieczającej wykazały jej nadzwyczajną skuteczność (okazało się nawet, że nie jest możliwe otwarcie niektórych dokumentów zawierających zdjęcia banknotów pochodzących z autoryzowanych źródeł, przykładowo z banku Szwecji). Co za tym idzie, pojawiły się liczne sygnały sprzeciwu od zdenerwowanych użytkowników aplikacji, którzy nie są zadowoleni z nowej właściwości Photoshopa CS.


Zobacz również