Piąta generacja

Skróty klawiaturowe. Po wpadce Delphi 4, kiedy to kombinacje "z prawym altem" zostały przypisane jako skróty m.in. do opcji debugera, wprowadzono możliwość redefiniowania klawiatury, a tym samym dopasowanie do indywidualnych przyzwyczajeń programisty.

Układ Pulpitu. Środowisko IDE pozwala dowolnie modyfikować układ pulpitu. Zapamiętywane jest położenie konkretnych, interesujących użytkownika okien. Dowolną liczbę układów można zachować i odtwarzać w razie potrzeby. Szczególnym przypadkiem jest układ pulpitu podczas debugowania, który przywracany jest zawsze z rozpoczęciem tego procesu.

Project Browser przedstawia w postaci hierarchicznej struktury wszystkie elementy składowe projektu (klasy, właściwości, metody i zdarzenia). Przełączanie widoków umożliwia lepsze poznanie biblioteki VCL i dopasowanie do niej hierarchii klas tworzonej aplikacji.

Project Selector ułatwia identyfikację i, na życzenie, aktywizuje wybrany projekt. Pod kontrolą Windows NT pozwala kompilować i debugować jednocześnie kilka zorganizowanych w grupy projektów. Dodawanie nowych plików do projektu bezpośrednio z Eksploratora Windows realizowane jest metodą przeciągnij i upuść.

Debugowanie. W Windows NT można teraz kontrolować wiele procesów jednocześnie, które niekoniecznie muszą działać na komputerze lokalnym. Opcja "Attach to Process" pozwala znajdować błędy poza projektem, tj. w innych aktualnie działających aplikacjach. Breakpoint Tooltips oraz Breakpoint Actions pozwalają przekazywać więcej informacji o procesie (warunki, numer przejścia, przypisane akcje), a także obsługiwać przerwania, obliczać wartości wyrażeń, zapisywać zdarzenia, włączać i wyłączać całe grupy punktów, w których ma nastąpić przerwanie wykonywania programu. Okna debugera niskiego poziomu zawierają informacje o rejestrach FPU i MMX.

Ramy, czyli specjalny rodzaj formy, która, pozwalając się zagnieżdżać, doskonale nadaje się do budowania wizualnych komponentów wielokrotnego użytku.