Piąta generacja

Delphi 5, podobnie jak poprzednie wydania, występuje w trzech wersjach dostosowanych do potrzeb i umiejętności użytkowników o różnych poziomach zaawansowania.

Delphi 5, podobnie jak poprzednie wydania, występuje w trzech wersjach dostosowanych do potrzeb i umiejętności użytkowników o różnych poziomach zaawansowania.

Piąta generacja
Delphi 5 Standard staje się wygodnym, łatwym w użyciu narzędziem, które, wykorzystując metodę programowania wizualnego, technikę "przeciągnij i upuść" oraz bibliotekę komponentów wielokrotnego użytku, pozwala szybko tworzyć aplikacje Windows. W pełni konfigurowalne środowisko programistyczne zawiera wiele elementów ułatwiających tworzenie aplikacji, redukując wielkość wpisywanego kodu do absolutnego minimum. Najbardziej istotny jest jednak fakt, że za pomocą Delphi 5 można budować aplikacje wykorzystujące najnowocześniejsze technologie, gdyż dzięki swobodnemu dostępowi do Win32 API mamy ułatwione budowanie aplikacji na podstawie obiektów ActiveX i OLE Automation, z elementami COM wykorzystującymi komponenty MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) włącznie.

Piąta generacja
Delphi 5 Professional jest idealnym wyborem w przypadku aplikacji baz danych oraz przeznaczonych do działania w sieci WWW. Program zawiera zaawansowane narzędzia, takie jak np. WebBroker, który umożliwia aplikacjom szybkie publikowanie informacji w sieci oraz InterBase Express, pozwalający tworzyć systemy wysokiej wydajności korzystające ze źródeł danych. Komponenty internetowe napisane w czystym Delphi na podstawie standardu Winsock, możliwość budowania obiektów COM wielokrotnego użytku, najszybszy 32-bitowy kompilator i wydajne narzędzia debugera pozwalają szybciej zbudować stabilne aplikacje.

Wersja Delphi 5 Enterprise jest przeznaczona głównie do programowania aplikacji rozproszonych, ogólnie - złożonych projektów, które, korzystając z baz danych, prezentują informacje zdalnie, poprzez Internet. Kreatory modułu InternetExpress pomagają w tworzeniu elastycznych i łatwo rozbudowywalnych systemów handlu elektronicznego, wykorzystując języki DHTML i XML.

Zaimplementowana w pakiecie możliwość pracy grupowej (TeamSource) zwiększa wydajność i pozwala w pełni wykorzystać zaawansowane technologie w dziedzinie systemów rozproszonych (CORBA, COM, MTS).

W piątym (na piątkę?) wydaniu Delphi wprowadzono mnóstwo nowych narzędzi, a także usprawniono istniejące. Spowodowało to, że Delphi 5 działa szybciej, jest bardziej stabilne, a w proces tworzenia aplikacji włączono więcej ułatwiających pracę modułów.

Data Module Designer i jego nowe tryby pracy, w tym przeglądanie struktury modułów danych w postaci drzewiastej lub w formie diagramów przepływu, pokazują zależności pomiędzy komponentami dostępu do danych, ułatwiają nawigację po elementach modułu danych i upraszczają tworzenie ich dokumentacji.

Control Panel Wizard wzbogaca aplikację o możliwość jej konfigurowania z poziomu apletu Control Panel z systemu Windows.

Console Application Wizard umożliwia szybki zapis działających w oknie DOS aplikacji, które nie wymagają graficznego GUI.

Listy "ToDo" przechowują informacje o niedokończonych zadaniach, co sprawia, że projekty będą gotowe i kompletne w odpowiednim momencie.