Piątkowy Przegląd Prasy

Credit Suisse First Boston poprawił swoją prognozę wzrostu gospodarczego w Polsce w latach 2003 - 2004. NIK ma dowody, że z powodu niegospodarności urzędników budżet w 2002 roku stracił 3 mld zł. Premier poprze 19-proc. stawkę dla przedsiębiorców rozliczających się według PIT. Telmax potwierdził, że jeszcze w tym roku grupa powiększy się o dwie niszowe spółki.

PARKIET

Premier za 19-proc. podatkiem dla firm

Premier poparł podczas wczorajszego spotkania z Radą Przedsiębiorczości postulat obniżki obciążeń dla małych i średnich firm. Od przyszłego roku przedsiębiorcy rozliczających się według PIT mają płacić 19% podatek. (s. 1)

Nowy "stary prezes Getinu

Leszek Czarnecki został powołany przez radę nadzorczą spółki na stanowisko prezesa zarządu. Nowy prezes jest jednocześnie głównym udziałowcem Getinu, który od niedawna zmienił profil i działa jako fundusz capital venture. (s. 4)

Przejęcia po wakacjach

Telmax podtrzymuje plany powiększenie jeszcze w br. grupy kapitałowej o następne dwie spółki. Ich przejęcie ma zwiększyć sprzedaż Telmaksu o połowę. W grę wchodzą niszowi producenci i usługodawcy informatyczni pracujący dla zakładów wodociągowych i ciepłowniczych. Zakłady te korzystając z subwencji z UE nadrabiają teraz szybko zapóźnienia w informatyzacji. (s. 4)

Prognozy dla Polski w górę

Credit Suisse First Boston poprawił w górę prognozę makroekonomiczną dla Polski na lata 2003 - 2004. Spodziewana jest większa dynamika wzrostu PKB - prognozę na obecny rok podniesiono z 2,8% do 3%, a na 2004 - z 3,7% do 4,2%. Spodziewana jest też wyższa inflacja - ma ona wynieść 2,8% wobec wcześniej prognozowanych 2,2% na koniec 2004 roku. Nadal jednak jej poziom pozostanie poniżej celu NBP (2% - 4%). Jednocześnie CSFB spodziewa się, w związku z "jastrzębim tonem" wypowiedzi Leszka Balcerowicza, że RPP pozwoli w 2003 roku na najwyżej jeszcze jedno cięcie podstawowych stóp procentowych, o 25 punktów bazowych. (s. 8)

PULS BIZNESU

NIK: urzędnicy narazili budżet na 3 mld zł strat

Budżet państwa stracił w ub. roku w wyniku niegospodarności urzędników 3 mld zł. W wyniku kontroli NIK udało się z tej kwoty odzyskać 336 mln zł. Najwięcej uchybień kontrolerzy dopatrzyli się w agencjach rządowych. Niepokojący jest również zdaniem NIK sposób finansowania agencji i funduszy celowych: m.in. niektóre z nich zaciągają pożyczki w bankach komercyjnych. Agencja Rynku Rolnego była zadłużona na koniec 2002 r. na 1,6 mld zł, Fundusz Ubezpieczeń Społecznych na ok. 4 mld zł. NIK złożył 141 wniosków o ukaranie i 82 zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny, do organów ścigania złożono 73 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa; w sumie zarzutami objęto 318 osób. (s. 6)

Philips inwestuje w Łodzi

Za kilkadziesiąt mln USD powstanie w Łodzi centrum usług księgowych koncernu Phlips. Ma ono obsługiwać oddziały koncernu w 20 krajach. Centrum ma być otwarte jesienią, na koniec 2006 roku ma zatrudniać 500 osób. (s. 8)